AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkar örgütlerinde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre kurul üyeleri içerisinde Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi yer alıyordu. 6 Ağustos 2016 tarih ve 29793 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik uyarınca kurul üyesi olan Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü olarak değiştirilmiştir.

08.08.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu