AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRÜ ANTALYA’DA AHİLİĞİ ANLATTI


Üniversitemiz Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kâzım Ceylan, "Türkiye 1. Yörük ve Türkmen Çalıştayı ve Arama Konferansı”na katıldı. 26-28 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen konferansta "Ahilik Sistemi”ni anlatan Ceylan,  Ahiliği, Türkmenlerin insanlığa sunduğu dini, siyasi, kültürel, ekonomik, askeri, idari, sosyal, eğitim boyutları olan dünyevi ve uhrevi bir sistem olarak tanımlayarak, "Ahilik, Türkmenlerin hayat tarzıdır” dedi.

03.03.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu