FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YENİ DÖNEMDE DE FARK YARATACAK


Fen-Edebiyat Fakülteleri, temel bilimler ile beşeri ve sosyal alanlarda yürütülen öğretim faaliyetleriyle ülkemizin bilim insanlarını yetiştiren fakültelerin başında yer almaktadır.  Yetiştirdiği bilim insanları ve onlar aracılığıyla yürütülen bilimsel faaliyetlerle ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlayan Fen-Edebiyat Fakülteleri hakkında değerlendirmelerde bulunması için Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan ile bir görüşme yaparak fakülte hakkında bilgiler aldık.

Fen - Edebiyat Fakültesinin genel durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Fen-Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 5 Ekim 1999 tarih ve 99/13517 sayılı kararı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22 Şubat 2000 tarih ve 3578 sayılı yazılarıyla Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemiz daha sonra 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulan Ahi Evran Üniversitesine bağlanmıştır.

2000-2001 eğitim-öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı ile Biyoloji Bölümleri açılmış ve her bölüme 30’ar öğrenci alınmıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Fizik ve Matematik Bölümlerinin açılmasıyla fakültemizdeki bölüm sayısı dörde çıkmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin ikinci öğretimleri ile Tarih Bölümü açılarak öğrenci alınmıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını Haziran 2004’te vermiştir.

Fakültemiz 30 Mayıs 2011 tarihinde Üniversitemiz Merkez (Bağbaşı) Yerleşkesindeki yeni binasına taşınmıştır.

Fakültenin fiziki olanakları nelerdir?

Fakültemizin fiziki imkânları oldukça geniştir. Fakültemizde öğrencilerimizin ders saatleri dışında etkinlik yapabilecekleri alanlarımız mevcuttur. Fakültemizde 18 derslik, 8 amfi, 3 bilgisayar laboratuvarı ile 3 Antropoloji, 3 Arkeoloji, 9 Moleküler Biyoloji ve Genetik, 4 Coğrafya, 6 Fizik, 7 Kimya olmak üzere toplam 35 laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca 16 adet idari büro, 126 adet öğretim elemanlarına ait oda, 10 adet bölüm toplantı salonu ve 4 adet bölüm seminer salonu bulunmaktadır. Fakültemizde 2 adet çok amaçlı konferans salonu, 1 adet öğrenci kantini mevcuttur. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Kütüphanesinde on bine yakın kitap bulunmaktadır.
Fakültenin akademik personel durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Fakültemiz, bünyesindeki 12 Profesör, 26 Doçent, 41 Yardımcı Doçent, 36 Araştırma Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi ve 3 Uzmanla üniversitemizin en fazla akademik personeli barındıran birimdir. 

İlhan: "Fen-Edebiyat Fakültesi lisansüstü eğitimde de üniversitemizin öncü fakültesidir.

Fakültede kaç bölüm var? Fakültedeki mevcut bölümler yeterli mi? Açılması planlanan bölümler var mı? 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibarı ile fakültemizde; Antropoloji, Arkeoloji, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere toplam on iki bölümümüz mevcuttur.

Mevcut Bölümlerimiz içerisinde Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerimiz açık olup eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümlerimiz içerisinde Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin ikinci öğretimleri de açıktır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Felsefe Bölümü 60, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 40 öğrenciyle eğitim öğretime başlayacaktır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenci tercihlerinde aktif bölümlerimizin doluluk oranı %100 civarındadır. Büyük oranda bölüm tercih etmeyen öğrencinin olduğu bir dönemde fakültemizin doluluk oranın yüksekliği, bölümlerimizdeki akademik kadrolarımızın yeterliliği ve mezun ettiğimiz öğrencilerimizin alan bilgisi sınavlarındaki başarılarının bir sonucudur.

Ancak Fizik, Kimya gibi bazı bölümlerin Türkiye genelinde tercih edilmemesi; Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerimizin de henüz öğrenci almamış olması sebebiyle fakültemizdeki öğrenci sayısı istediğimiz oranda değildir. Öncelikli hedefimiz öğrencisi olmayan mevcut bölümlerimizi aktif hâle getirmektir. Daha sonra da yeni bölümlerin açılması planlanmaktadır. Bu bağlamda Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerine ihtiyacımız olan öğretim üyelerinin istihdamını müteakip bu bölümlere 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınabilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Fen-Edebiyat Fakültesi Lisansüstü eğitimde de üniversitemizin öncü fakültesidir. Aktif bölümlerimizin tamamında yüksek lisans programları mevcuttur. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Matematik, Fizik, Biyoloji ve Kimya ana bilim dallarında doktora programları bulunmaktadır. Üniversitemizin doktora programlarından ilk mezunları fakültemiz ana bilim dallarından mezun olmuştur.

Düzenlenen ve düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Fakültemiz öğretim üyeleri nitelikli öğrenciler yetiştirme yanında bilimsel ve akademik çalışmalar da yapmaktadırlar. Fakültemizde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde "Yaşlılık Kongresi,DNA ve Genom Günleri Kongresi, OMTSA 2017gibi uluslararası kongreler düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin bölümlerindeki eğitim-öğretimleri yanında kişisel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Ömer Tuğrul İnancer’in katılımıyla Türk Edebiyatında Tasavvuf, Prof. Dr. İbrahim Kavaz’ın katılımıyla İstiklal ve İstikbal Mücadelemizin Tanığı Mehmet Akif Ersoy” gibi konferanslar düzenlenmiştir. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Anka Kuşunun Kanadında” ismiyle şiir gecesi ve müzik dinletisi gerçekleştirilmiştir.

Fakülte olarak planladığınız geleceğe yönelik hedefler ve projeler nelerdir? 

Öğrencilerimizin daha nitelikli yetiştirilebilmesi için Bologna Süreci kapsamında bölümlerin eğitim müfredatlarının güncellenmesi ile daha etkin bir eğitim-öğretim süreci hedeflerimiz arasındadır. Fakültemiz öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası alanlardaki çalışmalarını destekleyerek fakültemizin diğer Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında üst sıralarda yer almasını sağlamak; öğretim elemanlarını ve öğrencilerini sosyal ve bilimsel faaliyetlerinde destekleyip teşvik etmek; yeniliğe açık yüzüyle tercih edilebilir bir fakülte olmak diğer hedeflerimiz arasındadır.

Fakültemiz bölümlerince sempozyum, kongre gibi etkinliklerin düzenlenmesi teşvik edilecektir. 2018 yılının içerisinde "Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi - Âşık Paşa” genel başlığıyla uluslararası bir sempozyum planlaması yapılmış olup bu bağlamda çalışmalarımız devam etmektedir.

11.09.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu