KIRŞEHİR SAĞLIK TURİZMİNİ GELİŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR


Üniversitemiz ile Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen Fizik Tedavi-Rehabilitasyon, Termal Tedavi ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp çerçevesinde Sağlık Turizm Çalıştayı 12 Şubat 2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Çalıştaya Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Sabri Demirkapu, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Sağlık Bakanlığı Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Aypek, Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret AŞ. (AFJET) Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle, ilimiz ve üniversitemizin yöneticileri, kurum müdürleri ile akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Karakaya: "Uzman Görüşlerini Üniversitemize ve Şehrimize Taşıyoruz”

Fizik Tedavi-Rehabilitasyon, Termal Tedavi ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp çerçevesinde Sağlık Turizm Çalıştayının açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya yaptı. Rektör Karakaya konuşmasında, pilot üniversite projesi kapsamında jeotermal kaynakların kullanımında planlanan projelerin hayata geçirilmesinde uzman görüşlerinin alındığını belirtti. Üniversite olarak jeotermalin kullanımında yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, uzman kişilerin tecrübelerini Ahi Evran Üniversitesine taşıyarak planlanan projeleri eyleme dönüştüreceklerini söyledi. "Amacımız bu çalıştay ile hedefimizi belirleyerek yolumuzu çizmek ve insanımızın refahını artırmaktır.” diyen Rektör Karakaya, üniversite olarak bu işi de bilimsel şekilde yapacaklarını kaydetti. Bu projelerin hayata geçirilmesinin sadece üniversite eliyle değil şehrin dinamiklerinin de katkısı ile olacağını vurgulayan Rektör Karakaya, projelerin ilimizle bütünleştirildiğinde faydalı olunacağını dile getirdi. Çalıştaya katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, çalıştayın ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diledi.Başkan Bahçeci: "Jeotermalin Doğru Kullanımı Son Derece Önemlidir”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın konuşmasının ardından Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de bir konuşma yaparak çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen Rektör Karakaya ile Ahiler Kalkınma Ajansına teşekkür etti. İlimizin en önemli kaynaklarından olan jeotermalin kullanımının son derece önemli olduğunu dile getiren Başkan Bahçeci, bu alanda kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu sözlerine ekledi. Jeotermal alanda çalışma yapmış kurum, kuruluş ve kişilerin tecrübelerinden yararlanmanın da faydalı olacağını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bu konuda üniversiteler, il özel idare ve belediyelerin de iş birliği içinde çalışmasının etkili olacağını belirtti.

 Açılış konuşmalarının ardından Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayın ilk oturumuna geçildi. İlk oturumda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya "Pilot Üniversite Çerçevesinde Termal Tesisler, FTR ve GETAT Merkezinin İlimize Beklenen Katkıları” konulu sunumunu yaptı. Rektör Karakaya sunumunda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) konularına değinerek bu işin ekip işi olduğunu anlattı. Üniversitemizin Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalının 2013 yılında kurulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vatan Karakaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin halen 38 yataktan oluşmuş yataklı servis ve ayakta tedavi ünitelerinde devam ettirildiğini kaydetti. Daha geniş kitlelere hizmet sunabilmek için daha büyük bir merkeze ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Rektör Karakaya, insan ömrünün uzaması ve yaşlı nüfusta artış ile birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacın da arttığını belirtti. Doğal sıcak su kaynaklarının, tedavi edici ve iyileştirici özelliklerinin anlaşılması ile bu kaynakların bir yandan iyileşmek bir yandan da dinlenmek ve zindeleşmek amacıyla kullanımının giderek yaygınlaştığını vurgulayan Prof. Dr. Vatan Karakaya, Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde bu amaca hizmet edecek 130 yataklı modern bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu inşaatının giderek yükseldiğini kaydetti. Pilot üniversite projeleri çerçevesinde FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon), JEOKAREM (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi), GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi) ve SAUTER (Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi) Merkezleri hakkında detaylı bilgiler veren Rektör Karakaya, bu merkezlerin nitelikli sağlık hizmeti vermeye başlaması ile birlikte Kırşehir’in bölgede parlayan bir sağlık turizmi merkezi haline geleceğini ve bölgesel kalkınmaya ciddi bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın sunumunun ardından Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci "Termal Tesislerin Türkiye’deki Yeri ve FTR, GETAT Merkezi ve Termal Sağlıkta Belediyenin Öneri, Destekleri ve Beklentileri” konulu sunumunu yaptı. Başkan Bahçeci ilimizde jeotermal kaynak potansiyelinin oldukça fazla olduğunu belirterek bu kaynakların sürekliliğini sağlamanın önemli olduğunu dile getirdi. Ülkemiz kaynaklarının doğru kullanımının önemine değinen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bu kaynakların kullanımında belediye, özel sektör ve üniversitelerin iş birliğinde çalışması gerektiğini vurguladı.Çalıştayın birinci oturumunun diğer bir konuşmacısı Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Sabri Demirkapu ise "Afyon’da Termal Tesislerin Açılmasında Belediyenin Fonksiyonu, Üniversite ile İş Birliği Konuları ve Bu Tesislerin İl Ekonomisine Katkıları” konusuna değindi. Başkan Vekili Demirkapu, Afyonkarahisar’da bulunan termal tesislerin potansiyeli ve üniversite ile olan iş birliğini anlattı.Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ise birinci oturumda "Termal Tedavi Merkezilerinin Açılmasında Tecrübe Paylaşımı ve Bu Tesislerin Açılmasının İl Ekonomisine ve Sağlık Turizmine Katkısı” konusunu katılımcılara anlattı. Rektör Solak, ülkemizin termal suyunun kaliteli ve mineral bakımından zengin olduğunu belirterek Afyon Kocatepe Üniversitesinin termal tesisleri ile bölgesine kattığı faydaları anlattı.Çalıştayın birinci oturum konuşmacılarından bir diğeri olan İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle ise "Günümüz Tıbbında Termal ve Balneolojik Tedavilerin Yeri ve Üniversitelerde Bilimsel Yapılanmalar” konusuna değinerek termal suların özellikleri ve mineral zenginliğine değindi. Termal tesisleri etkin ve verimli şekilde kullanmanın önemli olduğunu anlatan Karagülle, üniversitemizin Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Bölümüne ihtiyacı olduğunu söyledi.Oturumun son konuşmacısı Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A. Ş. (AFJET) Genel Müdürü Yusuf Ulutürk ise "İşletme Boyutunda Termal Tesislerin Çekiciliği” konulu sunumunu aktardı. Afyondaki termal tesislerin çalışma sistemini anlatan Ulutürk, aynı sistemi ilimizde de uygulamanın verimli olacağını söyledi.Konuşmaların ardından birince oturum sonunda katılımcılara Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya tarafından günün anısına plaket verildi.Öğle yemeğinin ardından Üniversitemiz Yunus Emre Toplantı Salonunda moderatörlüğünü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hatice Rana Erdem’in yaptığı ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumda Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı "Türkiye’de ve Dünyada Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Hasta Potansiyeli”, İl Özel İdare Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Nafi Mahmutoğlu "İlimizdeki Kaplıca Sularının Rezervi ve Özellikleri”, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan "İlimiz ve Bölgemizdeki Turist Potansiyeli”, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Türkiye’de ve Dünyada Termal Tedavi Merkezleri” konulu sunumlarını yaparken Kırşehir Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Hasan Eraslan, Kırşehir Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk ile ilimizdeki otellerin temsilcilerinden Mehmet Temur termal tesislerden beklentilerini dile getirerek konu hakkında öneriler sundular. Oturum sonunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hatice Rana Erdem tarafından katılımcılara günün anısına plaket verildi.
13.02.2018
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu