MERKEZ KÜTÜPHANEMİZ KAYNAKLARINI HIZLA ARTIRIYOR


Bilgiye en hızlı ve en verimli şekilde ulaşmayı amaç edinen üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla basılı ve e-kaynak koleksiyonu hızla genişliyor. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının çalışmalarıyla seçkin kaynaklar, üniversitemize kazandırılmaya devam ediyor.


Tıp bilimlerinden spora, tarihten müziğe kadar geniş bir basılı ve elektronik koleksiyona sahip olan kütüphanemizde kullanıcıların hizmetine sunulan abonelikler yapıldı. 2019 yılında 23 veri tabanı aboneliğine ilaveten 2020 yılı için BioOne, Turcademy, Euclid Prime, HukukTürk ve Oxford Bibliographies (Uluslararası ilişkiler paketi) veri tabanlarına da abone olunarak 5 yeni veri tabanı aboneliği daha gerçekleştirildi. ULAKBİM EKUAL kapsamında ise 31 veri tabanı kullanıcıların hizmetine sunularak toplamda 59 veri tabanı erişime açıldı.
Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademisyen, öğrenci ve idari personelin geleneksel kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra günümüz bilgi dünyasında ön plana çıkan uygulama ve örneklerin de yer aldığı, çağımızın gereksinimlerine uygun, dijital kültür imkanlarıyla pekiştirilmiş, kullanıcılarının bilgi gereksinimleri ve arama davranışları ile kütüphane kullanım alışkanlıkları doğrultusunda kullanıcı dostu hizmetler üretmeyi amaçlayan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından birçok kaynak kullanıcıya ulaştırıldı. 2019 yılı sonunda akademik yayıncılığın önde gelen yayınevlerinden Wiley, Springer Nature ve IGI Global Yayınevleri tarafından çıkarılan ve genel konu başlıklarını kapsayan 5 bin 457 e-kitap satın alınarak kullanıcıların hizmetine sunuldu. Ayrıca yine 2019 yılı içerisinde 5 bin 636 basılı yayın da kütüphanemize kazandırıldı. Tüm bu kaynaklar teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından kütüphane otomasyon sistemine aktarılarak elektronik ortamda kullanıcıların taramasına açıldı.
Milyonlarca Kaynak Üniversitemiz Kütüphanesinde

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi tarafından eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla yaklaşık 17 bin e-kitap satın alınarak 38 bin e-dergi ve 6 milyon 500 bin e-kitap, tez, konferans bildirisi, video gibi e-kaynağa abonelik gerçekleştirildi. Merkez Kütüphane bünyesindeki toplam basılı yayın sayısı 53 bin 622’ye ulaşırken bu yayınların 46 bin 600’ü raflarda yerini alarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.


Şehrimizdeki öğrencilerin ve okulların talepleri doğrultusunda kapılarını herkese açan Merkez Kütüphanemiz, 2019 yılı itibariyle 132 bin 953 kişi tarafından araştırma, kitap ödünç alma, ders çalışma gibi amaçlarla kullanıldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hem Merkez Kütüphaneyi tanıtmak hem de kütüphane bünyesinde verilen hizmetleri anlatmak amacıyla 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi başlangıcında 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen uyum programında yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşılarak Merkez Kütüphanemiz hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra gelen talepler doğrultusunda yine 2019 yılında 664 kullanıcıya ise eğitimler verildi.
Rektör Karakaya: "Kütüphaneler, Üniversitelerin Görünürlüğünü Artırır”

Merkez Kütüphanenin kullanımı ve hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, içinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olduğuna dikkat çekerek yapılan çalışmaların bilgiye en doğru ve en hızlı şekilde ulaşmak adına olduğunu söyledi. Bilimin ışığında ilerleyen bir üniversite olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin köklü geçmişinden ilham alarak geleceğe yön veren bir üniversite olma amacıyla yoluna devam ettiğini belirten Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: "Üniversitemiz; eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgiyi teknolojik gelişmeleri takip ederek en uygun şekilde kullanıcılara ulaştırmaktadır. Kullanıcıların her türlü ortamda kaydedilmiş bilgiye en hızlı ve en güvenli şekilde ulaşmaları için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Kütüphaneler, üniversitelerin olmazsa olmazıdır. Üniversitelerin görünürlüğü artıran kütüphanelerin en doğru şekilde kullanımını anlatmak ve bilgiye ulaşmak isteyen herkes tarafından ziyaret edilmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zamanda üniversitemize daha geniş imkanlara sahip bir kütüphaneyi de kazandıracağız.”

03.02.2020
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu