ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ 8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONFERANSINA KATILDI


Üniversitemiz, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden, Yrd. Doç. Dr. Gülden Özgünaltay Ertuğrul ile Yrd. Doç. Dr. Ömer Ertuğrul T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 8.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansına katıldı. 8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen konferans akademisyenler, uzmanlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.
Öğretim Üyelerimiz, "Türkiye’de Tarım Traktörleri Kazalarının Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ile İlişkisinin Belirlenmesi” konulu sunumlarında, Türkiye’nin traktör parkındaki ileri yaş ortalamasının, traktör kazalarındaki artışta etkili olduğu,  modernizasyon politikalarının uygulanmasının son derece önemli ve gerekli olduğu ifade ettiler. Öğretim Üyelerimiz,  "Resmi İstatistik ve Medya Kaynakları Temelinde Traktör Kazalarının Boyutunun Analizi” konulu sunumlarında ise haber kaynaklarından derlenen traktör kaza haberlerinin analiz sonuçları paylaşılarak, tarım sektörünün tehlikeli sınıfta değerlendirildiğinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu şemsiyesi altında detaylı bir şekilde yer alması gerektiği vurguladılar.

16.05.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu