Öğretim Üyelerimiz Viyana’da Uluslarası Konferansa Katıldı

Öğretim Üyelerimiz Viyana’da Uluslarası Konferansa Katıldı Tarih : 22.07.2016

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Azize Serap Tunçer, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi ve Arş. Gör. Albeniz Ezme 12 - 15 Haziran 2016 tarihlerinde Avusturya Viyana Üniversitesi’nde gerçekleştirilen "Türk Göç Konferansı”na katıldılar. Konferansta Doç. Dr. Azize Serap Tunçer ve Arş. Gör. Albeniz Ezme "Kentleşmede Göçün Rolü”; Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu ile Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Güreşçi ise "Impact of Rural Migration on Rural Culture in Turkey” ve "Kırsaldan Kente Göç Eden kişilerin Kentsel Yaşama Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Üstlendiği Roller: Kırşehir Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı ortak bildirilerini sundular.