Prof. Dr. Ruşen Keleş Günümüzde Kentleşme Sorunları ve Çözümlerini Anlattı

Prof. Dr. Ruşen Keleş Günümüzde Kentleşme Sorunları ve Çözümlerini Anlattı Tarih : 13.04.2016

Üniversitemizdeki öğrenci toplulukları kişisel gelişimlerini sağlayacak toplumsal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri üniversitemizin akademik ve idari personelinin desteği ile sürdürüyor. Öğrenciler, bu topluluklar bünyesinde düzenledikleri etkinliklerde organizasyon becerilerini, iletişim, liderlik, sosyal ilişkiler, takım çalışması gibi konularda yetkinliklerini geliştiriyor, proje yönetiminin her safhasını deneyerek öğrenme ve iletişim ağlarını geliştirme fırsatına sahip oluyorlar. Bu çerçevede üniversitemiz öğrenci profilini ortaya koyan topluluklardan Aktif Fikir Topluluğu tarafından 13 Nisan 2016 tarihinde "Günümüzde Kentleşme Sorunları ve Çözümleri” konulu bir konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş katıldı. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

 


Konferansın açılış konuşmasını yapan Aktif Fikir Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Azize Serap Tuncer, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in kentleşmeye adanmış bir yaşamı simgelediğini, kentleşme dediğimizde en önemli isim olduğunu ifade ederek kentin çok önemli bir olgu olduğunu vurguladı. Yaşam içerisinde hemen her noktada kentleşme ile ilgili sorunlar, kent siyaseti, kent ekonomisi, kentsel toprak bölüşümü gibi kavramların önemli bir yeri olduğunu belirten Tuncer, hepimizin yaşamın diğer alanlarında kentsel sorunlar ve kentsel siyasalarla karşılaşabileceğimizi söyledi.Kentleşmede planlamanın önemine değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Ruşen Keleş ise bu açıdan belediyelere çok iş düştüğünü söyledi. Artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için kentlerin planlı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade eden Keleş, kentleri yönetme sorumluluğunu kendilerine vermiş olduğumuz belediyelerin bu işleri yaparken riayet etmek zorunda oldukları kurallar hakkında bilgiler verdi.

Sorunların çözümünde önem taşıyan faktörün insanların yetişme tarzı ve kültür düzeyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ruşen Keleş, çözümün eğitimle çok yakından bağlı olduğunu, örgün ve yaygın eğitim araçlarından faydalanılarak gençlerimizi aydın kişiler yapmamız gerektiğini söyledi. Konferans, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in öğrencilerden gelen soruları cevaplamasının ardından sona erdi.