Rektör Karakaya Pilot Üniversite Olma Sorumluluğunu Öğretim Elemanları İle Paylaşmaya Devam Ediyor

Rektör Karakaya Pilot Üniversite Olma Sorumluluğunu Öğretim Elemanları İle Paylaşmaya Devam Ediyor Tarih : 23.11.2016

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 22 Kasım 2016 tarihinde kahvaltılı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

 

Üniversitemizde gerçekleştirilen kalite ve stratejik plan çalışmaları ile ilgili bilgi vererek konuşmasına başlayan Rektörürümüz Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu konuda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarının da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeleri gerektiğini dile getirdi. 41 üniversite arasından 5 pilot üniversite arasına girmiş bir üniversite olarak çalışmalarını da aynı hızla artırdıklarını ifade eden Rektör Karakaya, fakülte hocalarının da pilot üniversite olmanın gereklerini yerine getirme konusunda çalışmalar yapmalarını ve bu anlamda kendilerinden proje beklediklerini söyledi."Bakışımızı ve Hedefimizi Değiştirmek İçin Büyük Bir Gerekçemiz Var”

 

Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasını, "Yeni bir ülkenin misyonunu ve yeni bir üniversite anlayışının temsilcisi olarak bir arada bulunuyoruz. Bu toplantılarla hedef belirliyoruz. Buraya üniversitemizin tüm bölümlerinin projeleriyle katkı yapmasını bekliyorum. Üniversite evrensel tanımını gerçekleştirip, ulusal ve uluslararası bilgi birikimini dönüştürmeye devam edecek. Dün ile bugün arasında fark olması lazım. Dün 41 üniversiteden biriydik; bugün daha farklı misyonu olan ve görev üstlenmiş bir üniversiteyiz. O zaman bakışımızı, hedefimizi değiştirmek için büyük bir gerekçemiz var.” sözleriyle sürdürdü.

 

Rektör Karakaya: "Üniversiteler Bilgi Üretmeli”

 

Üniversitelerin temel amacının bilgi üretmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: "Bir üniversite bilgi üretiyorsa o uluslararası tanımını yerine getiriyor ve görevini yapıyor demektir. Bu yüzden ilk yapacağımız şey de evrensel tanıma uygun olarak, 41 üniversite arasından 5 pilot üniversite içine seçilmemizden dolayı başlangıç misyonumuzu gerçekleştirmektir. Aslında yeni bir şey yapmıyoruz, bu uluslararası tanımı kendi üzerimizde uygulamaya çalışıyoruz.”

 

Kampüslerin sınırları içerisinde kapanmış üniversiteden, halkla bütünleşmiş ve halka öncülük edebilen üniversite anlayışına geçilmesinin önemine vurgu yapan Rektör Karakaya, üretilen bilgiden halkın faydalanabilmesi için geliştirilecek yöntemlerin sorgulanması gerektiğini söyledi.Rektör Karakaya: "Ülkemize ve Milletimize Fayda Sağlayacak Projeler Hazırlamamız Gerekmektedir”

 

Türkiye’nin geleceği için umut olabilecek bir görevin kendilerine verildiğini söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, başarısızlık haklarının olmadığının altını çizdi. Tamamlanmamış projelerin milleti umutsuzluğa sürüklediğine değinen Rektör Karakaya, "Proje yorgunu olan Türkiye için başarmak zorundayız.” dedi. Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: "İki markalaşma misyonumuz var: Birincisi jeotermal, ikincisi tarım. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarının kendi yeterlilikleri çerçevesinde bu iki hedefe ait bilimsel veriler üretmeleri gerekiyor. Bu bilimsel veriler de rapor şeklinde değil, uluslararası indekslerde taranmış, bilimsel niteliğe dönüşmüş olmalı ki bu hedefleri ortaya koyup gerçekleştirdiğimizde yeni bir perspektif belirleyerek önümüzdeki zamanlar için yeni hedefler koyabilelim.”

 

Rektör Karakaya: "Yapılacak Çalışmalar Jeotermal Alanda Markalaşmada Katkı Sağlayacak”

 

Üniversitemizin Uluslararası Tarım ve Jeotermal alanında pilot üniversite seçildiğini söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal uygulamasının ilk olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda yapıldığına dikkat çekti. Rektör Karakaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin de üniversitemizin jeotermal alanda markalaşması yolundaki katkılarını ortaya koyması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Vatan Karakaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarının bilimsel verilere dayanarak çalışması ve hedeflerini belirlemesi gerektiğini vurguladı.Kalite Güvence Sistemi Projesinde Sona Yaklaşıldı

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin geliştirdiği Kalite Güvence Sistemi projesinde sona gelindiğinin haberini veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, böylelikle üniversitenin eğitim-öğretiminin ölçülebilir hale geleceğini, öğrencilerin üniversiteye başlarken ve bitirirken kaç birimlik farkla mezun olacağının belirlenebileceğini ifade etti.

 

Rektör Karakaya: "Ülkenin Misyonunu ve Yeni Üniversite Anlayışını Bilmek Zorundayız”

 

"Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi” sloganıyla yola koyulduklarını ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ülkenin misyonunu ve yeni üniversite anlayışını bilmek zorunda olduklarını söyledi. Görev üstlenmiş bir üniversite olduklarının, tarım ve jeotermal alanda markalaşmak gerektiğinin altını çizen Rektör Karakaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarından üniversitemizin imkânları doğrultusunda çalışmalar yapmalarını beklediğini söyledi.Rektör Karakaya konuşmasına "Hedefler ulusaldan uluslararası alana gidecek kadar büyük ve kademeli olsun. Bu noktada sizlerin katkısını bekliyorum. Yeni bir heyecan, yeni bir anlayış, yeni bir birliktelik, yeni bir toplumsal zemine ihtiyacımız var.” sözleriyle son verdi.

 

Toplantının sonunda Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğretim elemanlarının sorularını cevaplayarak onlarla fikir alışverişinde bulundu. Toplantı, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.