REKTÖR KARAKAYA TEMATİK ÜNİVERSİTE TOPLANTISINDA PİLOT ÜNİVERSİTEMİZİ ANLATTI


Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından düzenlenen Tematik Üniversite Toplantısına katıldı. 5 Temmuz 2019 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya, ev sahipliği yapan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile 12 üniversite rektörü ve Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar katıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 12 üniversitenin rektörünü Karaman’da ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirerek toplantının faydalı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projeleri kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bir sunum yaptı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ihtisaslaşma alanları ve pilot üniversite seçilme gerekçeleri hakkında katılımcılara bilgi veren Rektör Karakaya, proje kapsamında tarım ve jeotermal alanda toplamda 7 proje ürettiklerini ve ürettikleri projelerin de birçoğunu hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.

 

Termal Sahalarda Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesini Tamamladık

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi pilot üniversite projelerinin "Termal Sahalarda Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi, Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretim, Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JOKAREM), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ile Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) Projesi” olduğunu anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, Termal Sahalarda Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesinin Üniversitemiz Merkez Yerleşkesine temininin sağlandığını söyledi.
Termal Seralarda Kümelenme Projesi ile Kırşehir Jeotermal Sera Bölgesi Olacak

Termal Seralarda Kümelenme Projesinde amacın Kırşehir’de jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, çekirdek bir ailenin işletebileceği örnek bir sera modeli kurarak ilimizde kırsaldan kente göçü önleyecek alternatif bir faaliyet alanını oluşturmak, bölgede seracılıkla ilgili danışmanlık ve tarıma dayalı organize seracılık bölgesinin kurulması çalışmalarına önderlik etmek olduğunu vurgulayan Rektör Karakaya, "Proje kapsamında çiftçi uygulamalarının yapılacağı ve AR-GE çalışmalarının yürütüleceği 1400 m2 venlo tipi cam seranın proje ve dokümantasyon ihale süreci tamamlanmış olup 2019 yılı içinde yapım aşamasına geçildi.” dedi.

 

Kaba Yem Projesi ile İlimizde Farklı Bitkilerin Ekimi Yapılıyor

Hayvancılık ve tarım alanında önemli bir proje olan Kaba Yem Projesinin detayları hakkında katılımcıları bilgilendiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, proje ile amaçlarının bölgede yem bitkileri kültürünü, tarımını tanıtmak, çiftçilere yem karpuzu, hayvan pancarı, sorgum gibi türleri tanıtmak, tarımını öğretmek, nadas alanlarında kışlık tek yıllık yem bitkileri tarımı yapmak suretiyle nadas alanlarını daraltmak ve şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda ekim nöbetine silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı ve yem karpuzu gibi bitkilerinin girmesini sağlamak olduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ilimizde çiftçilerle birlikte çalışmalar yaptıklarını ve 2018-2019 yetiştirme sezonunda 5 farklı lokasyonda çiftçi arazilerinde protokol kapsamında toplam 238 dekarlık alanda kaba yem amacıyla tritikale+macar fiği karışımı ekildiğini, yine üniversitemizin tarımsal uygulama ve araştırma tarlalarında 75 dekar saf tritikale ile 75 dekar saf macar fiğ tohumluk çoğaltmak amacıyla ekimi yapıldığını kaydetti.

 

Kaman Cevizimiz Kalitesi ile Adından Söz Ettirecek

Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi hakkında katılımcılara bilgiler veren Rektör Karakaya, proje ile amaçlarının bölgede mevcut ceviz sektörünün sorunlarını gidermek ve güçlenmesini sağlamak, ceviz üretim miktarının ve elde edilen ürünlerin değerlerini artıracak Ar-Ge destekli, üretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bölgedeki mevcut fidan üretim sektörünün alt yapı ve imkânlarını geliştirerek üretim kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini artırmak olduğunu vurguladı. Proje kapsamında yapılan faaliyetleri de anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: "Bölge koşullarına uyumlu ceviz çeşitlerinden oluşan bir klon bahçesi tesis edilerek bölgeye uygun çeşitlerden tüplü aşılı ceviz fidanı üretimi yapmaya başladık. Aynı zamanda bölgedeki ceviz bahçesi tesisleri çevresel riskler bakımından izlenmeye de alındı.”

 

Kırşehir Sağlık Turizminin Başkenti Olacak

İlimizin jeotermal kaynağından yararlanarak sağlık alanında geliştirilen projeleri de anlatan Rektör Karakaya, JEOKAREM, GETAT, SAUTER projelerinde geleneksel tedavi yöntemleri ve gelişmiş teknoloji ile jeotermal kaynağı birleştirerek Kırşehir’i sağlık turizminin başkenti yapmak istediklerini anlattı. Pilot üniversite projelerinin bilimsel verileri sayesinde üniversitenin sektöre vermiş olduğu güvenin yatırımcıya da olumlu yönde yansıdığını belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Amacımız ihtisaslaştığımız alanlarda edindiğimiz bilgileri sektörle paylaşarak bu bilgiyi yatırımcıların hizmetine sunmak.” dedi.

 

Tematik Üniversite Toplantısı sonunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, günün anısına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya hediye verdi. Program, üniversite rektörlerinin Karaman Valisi Fahri Meral’i ziyaretinin ardından sona erdi.08.07.2019
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu