REKTÖR KARAKAYA ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR


Üretilen bilgiyi, akademik ve fiziksel gelişmeleri, üniversitemizde yaşanan değişimleri birim ziyaretleri gerçekleştirerek akademik ve idari personel ile paylaşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Mucur Meslek Yüksekokulu personeli ile bir araya geldi. 20 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen toplantıda Rektör Karakaya ile birlikte Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Mucur Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ufuk Karadavut da yer aldı.
Üniversitelerin yalnızca artan öğrenci sayılarıyla değil akademik ilerlemeleri, projeleri ve uluslararası yayınları ile bilim yuvası olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Vatan Karakaya, aynı zamanda üniversitelerin bulundukları şehre yansımalarının da olumlu olması gerektiğinin altını çizdi. Ahi Evran Üniversitesinin şehri ile bütünleşik, akademik ilerlemeyi hedefleyen, kaliteli ve nitelikli eğitimiyle marka üniversitelerden biri olma yolunda çalışmalar yapan bir üniversite olduğunu belirten Rektör Karakaya, akademik ve idari personelin de bu konulara hassasiyetle yaklaşmasını beklediğini söyledi.
Rektör Karakaya: "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın”

Akademik yıl içerisindeki eğitim-öğretim faaliyetlerine değinerek öğrencilerin sınav ve sınav sonrası dönemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Karakaya, gelecek dönemde sınav sonrasındaki süreci ilgilendiren çalışmalar hakkında bilgi verdi. Düzenli aralıklarla yaptığı birim ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin misyonunu eylem ve işe dönüştüren temel enerjinin öğretim elemanlarına bağlı olduğunu söyledi. Üniversitelerin asli unsurunun akademik personel olduğunu belirten Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: "Akademik personelin makamı sabittir ve yüksek bir makamdır. Çünkü insan yetiştiriyor. İnsan yetiştirirken bir projeye ve sürecini dert edindiğimiz bir anlayışa ihtiyacımız var. Türkiye’nin tek bir kaybı var o da eğitim. Çünkü yükseköğretimde çalışan biri maaş almanın ötesinde ideallere sahip olmalıdır. Yükseköğretim elemanı kendi yeterliliği ile hayatı kazanabilir, bunu başkalarına öğretebilir. Yetişmiş insan ne demektir sorusunun cevabı şudur: ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Bu bilinçle hareket ederek emek sarf etmeliyiz. Düzenlenmiş iş akışları idarede döngüyü kurtarabilir fakat eğitim öğretimde döngüyü kurtarmaz.”
Şehrin de üniversiteden beklentileri olduğunu belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, sınırları içine kapanmış bir yükseköğretim anlayışının değiştirilerek akademik personelin kendi özgünlükleri ve öz değerleri ile çalışmalar yapmasını istediğini sözlerine ekledi. Yaşanılan hayat dikkatle incelendiğinde yapılması gereken çok fazla işin olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, "Öğretim elemanının yeterlilikleri yetişmiş insan için çok kıymetlidir. Çünkü ürünümüz yetişmiş insandır.” dedi.


Rektör Karakaya: "Bu Proje Sadece Ahi Evran Üniversitesine Değil Türkiye’ye Ait Bir Projedir"

Üniversitemizde yaşanan kalite süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vatan Karakaya Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite misyonuna ilişkin olarak şunları söyledi: "İlk defa Türkiye’de üniversiteler, içine doğduğu şehirlerin değerini markalaştırarak kendini ifade etmeyi başaracak. İşte biz bu misyonu taşıyoruz. Bu süreç sadece üniversite yönetimi ile ilgili değildir. Bu projeye siz de payınıza düşenlerle katkı yaparsanız ancak o zaman farklılaşacağız.” İhtisaslaşmanın içerisinde tarım ve jeotermalin olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Karakaya, öğretim elemanlarının bu projeleri göz önünde bulundurarak çalışmalar yapmasını istedi. Pilot üniversite misyonunu sıradan bir misyon değil; yükseköğretimin birbirlerinin benzeri üniversiteler olmaktan kurtulma hamlesi olarak değerlendiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Bu proje sadece Ahi Evran Üniversitesine değil Türkiye’ye ait bir projedir.” dedi.
Üniversitelerin topluma yön veren ve değişimleri sağlayan kurumlar olması gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dünyaya yeniden umut olma idealini aklımıza, bunun hazzını da gönlümüze koyarsak yapamayacağımız iş yok. İnsan inandığı şeyi yaparken yorulmaz. Yükseköğretim kurumlarımız toplumun sosyal tarafına örnek olmalıdır. Umudumuzu hep tazeleyerek hem toplumumuzu hem de üniversitemizi hak ettiği yere getirmeliyiz.”


Geçtiğimiz günlerde Mucur Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan "Mucur Meslek Yüksekokulu Güneş Enerjisi ile Enerji Üretimi” projesine emek veren herkese teşekkür eden Rektör Karakaya, proje fikirlerine ve projelerle ilgili istişarelere hazır olduklarını dile getirdi. Üniversitemiz sosyal tesisi Davulağıl’da kurulan alabalık tesisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu tesisle birlikte 50 müteşebbisin Hirfanlı Barajı üzerinde 500 tonluk alabalık tesisi kurmak için Tarım İl Müdürlüğüne müracaatta bulunduğunu söyledi. Bu durumun bölgesel kalkınmaya katkı sağladığının altını çizen Rektör Karakaya, üniversitenin ticari bir kurum olmadığını, müteşebbise bu işin yapılabileceğine dair güveni aşıladıklarını ifade etti. Vermikompost Projesinin de insanlara umut oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, başka şehirlerden bu konuda eğitim almaya gelenler olduğunu sözlerine ekledi. Rektör Karakaya toplantı sonunda öğretim elemanlarından gelen soruları yanıtlayarak onların taleplerini dinledi.


20.04.2018
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu