SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLK MEZUNUNU VERDİ


Bilimin ışığında sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan, bilgi, teknoloji ve hizmet üreten, ürettiklerini toplum yararına sunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yer alan Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı ilk mezununu verdi. 2017 yılının Şubat ayı itibariyle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Moleküler TıpAnabilim Dalında yüksek lisans programına öğrenci alımına başlayan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler TıpAnabilim Dalı, ülkemizde yapılan sağlık alanında moleküler çalışmalara katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

 

Danışmanlığını Prof. Dr. Ergin Kariptaş’ın yaptığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler TıpAnabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının ilk mezunu olan Tacettin Çiftçi "Asma Dalından Elde Edilen Yeni Bir Aktif Karbonun Yapay Mide Ortamında Nikel Adsorbsiyonunda Kullanımının İncelenmesi”isimli tezi ile tez savunma sınavından başarılı olarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.


20.12.2018
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu