STRATEJİK PLANIN AMAÇ VE HEDEFLERİNE YÖNELİK TOPLANTI YAPILDI


Eğitimde kalkınma düzeyinin ve kalitenin belirlenmesi amacıyla başlanan 2017-2021 Stratejik Planın amaç ve hedefleri 24 Mayıs 2016 tarihinde Yunus Emre Salonunda yapılan toplantıyla belirlendi. Toplantıya Stratejik Planlama Ekibi, Alt Çalışma Grubu üyeleri ve öğrenciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz, katılımcıların görüşlerinin önemli olduğunu, bu görüşler doğrultusunda stratejik amaç ve hedeflerin belirleneceğini anlattı. Stratejik Plan hazırlığının en önemli aşamasının amaç ve hedeflerin belirlenmesi olduğunu vurgulayan Ali Yılmaz, katılımcıların plana dair görüşlerinin değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Ali Yılmaz’ın ardından söz alan Prof. Dr. Ahmet Kesik, öncelikle katılımcıların göstermiş olduğu ilgiden dolayı üniversite yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti. Yapılan toplantıdaki çalışmanın "strateji geliştirme” olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kesik, amaç ve hedeflerin belirlenmesinin Stratejik Plan çalışmaları süresince tespit edilen sorunlara çözüm üreteceğini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Kesik, belirlenecek olan amaç ve hedeflerin, vizyon ve misyonun gerçekleşmesine imkan sağlayacağını anlatarak sözlerine son verdi.

Toplantı sonrasında genel bir değerlendirme yapıldı. 26 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının ilk toplantısında, Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen temel politikaların, 24 Mayıs 2016 tarihinde yapılan grup çalışmalarıyla beş amaç ve bu amaçlara ait alt hedefler belirlemeye imkan verdiği ifade edildi.


31.05.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu