UNIKOP İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI


İşbirliklerini önemseyerek bu konuda girişimlerde bulunan üniversitemiz, çalışmalarına hızla devam ediyor. Ahi Evran Üniversitesinin de bünyesinde yer aldığı ve 11 üniversitenin genel sekreterlerinin katıldığı UNİKOP İşbirliği ve Koordinasyon toplantısı 10 Nisan 2014 tarihinde Konya’da yapıldı. Toplantıya, Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Rüştü Yeşil katıldı.


Toplantıda, şimdiye kadar yapılan akademik tabanlı işbirlikleri ve proje çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunularak karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı. UNİKOP İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısında akademik işbirliğinin yanısıra, gerek bu işbirliklerinin sağlıklı ilerlemesi gerekse idari olarak da yeni işbirliği başlıklarının oluşturulması konuları ele alındı. İdari işbirlikleri çerçevesinde daire başkanlıkları nezdinde bilgilendirme ve koordinasyon toplantılarının yapılması karara bağlandı. Yapılacak olan Daire Başkanlıkları Koordinasyon Toplantısına farklı üniversitelerin ev sahipliği yapması ve bu toplantılarda iyi model uygulamaların paylaşılmasına karar verildi. İlerleyen dönemlerde toplantıların yeri, zamanı ve gündemi ile ilgili ayrıntılar değerlendirilerek planlamalar yapılacak.

Toplantının ardından katılımcı üniversitelerin genel sekreterleri ile Mevlana Müzesi ve Karatay Medresesi gezildi.


11.04.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu