ÜNİVERSİTEMİZ AHİLİĞİN BİLGİ KAYNAĞINI OLUŞTURDU


Üniversitemizin ve Kırşehir’in simgesi şu sıralarda 32.si kutlanan ‘’Ahilik’le ilgili Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitede yapılan sempozyumların nasıl Ahiliğin bilgi kaynağını oluşturduğunu anlattı. 20 Eylül 2019 tarihinde Rektör Karakaya’nın makamında gerçekleşen röportajda Ahilik Teşkilatı ve Ahilik Sempozyumları üzerinde duruldu.


Ahilikle İlgili Bilgi Envanteri Oluşturuldu

Ahi Evran Üniversitesi’nin son 3 yılda düzenlediği Ahilikle ilgili uluslararası sempozyumlara Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılan bilim insanlarının bildirilerinden oluşan dört ciltlik kitap oluşturulduğunu vurgulayanRektör Karakaya, Ahilik teşkilatının hem dünyevi hem de uhrevi öğretileriyle ilgili bilim insanlarının görüş ve önerilerinin yer aldığı kitaplar, bu öğreti ile ilgili kaynak eser olarak, başta Kırşehir olmak üzere 81 ildeki kütüphanelere gönderildiğini kaydetti.
Ahiliğin Zorunlu Ders Olarak Okutulduğu İlk Devlet Üniversitesiyiz

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaptığı açıklamada; adını aldıkları Ahiliği bir değer olarak algıladıklarını ve onun tüm akademik yönlerini ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Ahiliğin zorunlu ders olarak okutulduğu ilk devlet üniversitesinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olduğunu belirten Karakaya, bu engin ve evrensel öğretinin öğrencilere anlatılması için bir de ders kitabı hazırlandığını ifade etti.


Ahilikle İlgili Üç Kez Uluslararası Sempozyum Düzenlendi

Kırşehir'de Ahilikle ilgili İran, Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katıldığı 3 uluslararası sempozyum düzenlediklerini dile getiren Prof. Dr. Vatan Karakaya, yurt içinden ve dışından her sempozyuma 80'e yakın bilim insanının katılarak Ahiliğin 1300'lü yıllardaki fütüvvetlerle başlayan sürecini akademik olarak ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca bu sempozyumun çıktısının kitap halinde bastırarak Ahiliğe dair iki cilt kitap elde ettiklerini söyleyen Rektör Karakaya, 2018 yılında üçüncüsünü yaptığımız Uluslararası Ahilik Sempozyumu ile 1300-1500'lü yılları arasındaki periyottaki Ahiliği çalıştıklarını İki cilt kitap da buradan elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Bu yıl Ekim ayında gerçekleştirecekleri sempozyumda 16 ile 17. yüzyıl arasındaki 200 yıllık dönemi çalışacaklarını dile getiren Karakaya, geniş bir bilgi envanteri bekliyoruz, çünkü Ahiliğin tamamen uygulandığı Osmanlı'nın zirvede olduğu dönem bu dönem, buradan elde edeceğimiz verileri de kitaba dönüştürerek artık Ahilikle ilgili meselede bir kaynak gösterme, bunun değerini ortaya çıkaracak çalışmayı da yapma imkanı bulacaklarını söyledi.


Ahilikle İlgili Kitabımız Toplam 7 Cilt Olacak

Rektör Karakaya, Ahilikle ilgili bilgiye erişimin artık çok kolay olduğuna dikkati çekerek, sempozyumlardan elde ettiğimiz bilgileri kitaba dönüştürerek Ahilik değerleriyle ilgili gelecek nesillere bırakabileceğimiz bilgi envanteri oluşturduklarını, akademik bir metotla hazırlanmış 4 cilt kitaplarının bulunduğunu ve bu sene buna 3 cilt daha ekleyerek toplam 7 cilt kitapla Ahi Evran Üniversitesi olarak Ahiliği geleceğimize bırakmış olacaklarını dile getirdi.

Dünyada Ahiliğe dair araştırma yapan bilim insanlarının bilgilerinin bu envanterde yer aldığına işaret eden Karakaya, geniş katılımlı sempozyumlarda Ahiliği konu edinmiş ve dünyada Ahiliği çalışan onlarca bilim insanını bir araya getirdiklerini anımsattı.

Prof. Dr. Vatan Karakaya, 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Ahiliğin bütün aşamalarını, yönlerini, meslek gruplarına ve sosyal hayata etkilerini bu kitaplarda yer aldığını sözlerine ekledi.

 

 


24.09.2019
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu