ÜNİVERSİTEMİZ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ OTOMASYON SİSTEMİNİ (BAPOS) FAALİYETE GEÇİRDİ


YÖK tarafından 2002 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikle birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlükleri hayata geçirildi. Koordinatörlükler, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Tamamlandığında toplumsal ya da evrensel düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı sağlayabilecek teorik ya da uygulamalı projeler olan BAP Koordinasyon Birimi projeleri, üniversite bünyesinde kurulmuş komisyonlar ve alanında uzman jüriler tarafından değerlendiriliyor.

Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimince proje yürütücülerine daha iyi hizmet verebilmek, proje süreçlerini hızlandırmak, kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kurulan BAP Otomasyon Sistemi (BAPOS) ile projelerin tüm süreçleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek ve aşamalar izlenebilecek. 2009 yılında kurulan BAP Koordinasyon Birimi bünyesinde yürütülen akademik etkinliklerin envanterinin çıkarılması ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla "Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi (BAPOS) devreye girdi.

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt tarafından yapılan açıklamada, otomasyon sistemine geçişle ilgili süreçler, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın göreve başlamasıyla hız kazanarak Ocak 2016 itibariyle uygulamaya konuldu.

BAP otomasyon sistemi ile birim bünyesinde yürütülen tüm akademik, idari ve mali süreçler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Kurt, yöneticiler, çalışanlar ve araştırmacılar için birçok kolaylık sağlayan BAPOS’un, proje başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ve değerlendirilmesini sağladığını belirtti. Prof. Dr. Mustafa Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Böylece proje süreçlerinin şeffaflaşması da sağlanmış oldu. Üniversitemizde 2009 yılında başlayan ve günümüze kadar olan BAP Koordinasyon Birimi projelerinin tümünün otomasyon sistemine girilerek biriminin kurumsal hafızası oluşturuldu” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kurt, sistemin BAP Koordinasyon Biriminde yürütülen süreçlerin hızlanmasına, bilimsel araştırmalar için ayrılan kaynakların etkin kullanılmasına ve araştırma sonuçlarının daha yüksek katma değer sağlamasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını bildirdi.

BAPOS ile birlikte üniversitemiz bünyesinde yapılacak araştırmaların artmasını beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Kurt, 2009 yılında kurulan BAP Koordinasyon Biriminin yüzlerce projeye destek vererek bilimsel çalışmalara katkıda bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Kurt, "2009-2016 dönemi itibariyle Üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafından toplam 526 projenin desteklendiğini, 142 projenin de devam ettiğini belirtti.

Projeleri Destekliyoruz

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (4001 kodlu projeler) kapsamında 2011 yılında 3, 2012 yılında 42, 2013 yılında 33, 2014 yılında 48 ve 2015 yılında 50 projeye destek verildi. Devam eden 102 proje için toplam 1.836.697.20 TL bütçe ayrılırken bu rakamın 1.104.490.35 TL’si harcandı. Tamamlanan 75 proje içinse 1.235.694.88 TL destek sağlanırken bu miktarın 1.198.443.17 TL’si kullanıldı.

Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri olan 4003 kodlu projeler ise birimler bünyesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini desteklemek amacıyla oluşturulan projeleri kapsıyor. 2009-2016 döneminde toplam 55 projeye destek verildi. Bunlardan 24’ü devam ederken 31 proje tamamlandı. Devam eden projelere 1.836.697.70 TL bütçe ayrılırken bu bütçenin 1.104.490.35 TL’si kullanıldı.

Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya anabilim dalı başkanlıkları tarafından dekanlıkların, yüksekokulların veya enstitülerin müdürlerinin onayı ile ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları Altyapı Destekleme Programı Projeleri ise 4005 kodlu projeleri oluşturuyor. Artarak gelişme gösteren bu projeler kapsamında 24 proje tamamlandı, 7 proje ise devam ediyor. Projelere toplam 759.948.88 TL bütçe ayrıldı.

Alt Yapı Destekleme Projeleri kapsamında laboratuvarlar, ekipmanlar, otomasyon sistemleri, araştırma ve uygulama bahçeleri, atölyeler ile derslikler gibi alt yapı projeleri desteklenirken bu projelerin birçoğu tamamlandı. Ziraat ve tıp alanında yeni uygulamalar yapmaya imkân sağlayacak olan bu projelerin yanı sıra yeni araştırmalara uygun laboratuvarlar ve uygulama atölyeleri ile daha iyi eğitim imkânı da sağlanacak.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin verdikleri derslerle ilgili eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla veya üniversitede yürütülen araştırmaların ve araştırma projelerinin kalitesini artırmak amacıyla 4006 koduyla hazırlanan projeler Eğitim, Öğretim ve Araştırma Kalitesini Geliştirme Programı Projeleri adını taşıyor. Ayrıca üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel yeterliliklerini artırmaya yönelik projeler de bu kapsamda yer alıyor. Bu projeler kapsamında 12 proje tamamlanmış olup sağlanan 389.042.58 TL’lik bütçenin tamamı kullanıldı.

2009-2016 dönemi için bakıldığında proje türüne göre ağırlıklı olarak 4001 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri ve 4010 Bilimsel Çalışma, Toplantı ve Etkinlik Katılım Desteği Projeleri kapsamında çalışmalar yapıldı. Destek miktarlarına göre sınıflandırılan projeler içerisinde en çok desteği ise 4001 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri ve 4005 Altyapı Destekleme Programı Projeleri aldı.


10.02.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu