Üniversitemiz Bilimsel Çalışmaları Akademik Dergileriyle Destekliyor

Üniversitemiz Bilimsel Çalışmaları Akademik Dergileriyle Destekliyor Tarih : 07.01.2020

Akademik gelişmeleri yakından takip eden ve hedef kitlesine faydalı bilgiler sağlamayı amaçlayan üniversitemizde çok sayıda dergi yayın hayatına devam ediyor. Ahi Evran Tıp Dergisi, Eğitim Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sağlık Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ulusal ve uluslararası alanda birçok makaleyi bünyesinde topluyor.


2017 yılında yayın hayatına başlayan Ahi Evran Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını bilim insanlarına ulaştırarak bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Ahi Evran Tıp Dergisi; nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanıyor. Tıp ve ilişkili sağlık bilimlerinin her alanından Türkçe ve İngilizce yayınların yer aldığı dergide, daha önce yayınlanmamış ve yüksek kalitedeki bilimsel araştırma makaleleri, derlemeler, vaka sunumları, editöryal yazılar ve editöre mektuplar bulunuyor.


2000 yılında yayın hayatına başlayan Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ise, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayınlıyor. Ulusal ve hakemli bir dergi olan KEFAD; nisan, ağustos ve aralık aylarında okuyucu ile buluşuyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin resmi yayın organı olan dergi, açık erişime sahip olarak yayınlanıyor. Dergi, EBSCOhost Research Databases, DOAJ, Türk Eğitim İndeksi, DRJI, SOBIAD, ULAKBİM, ERIHPLUS ve Google Scholar dizinlerinde taranıyor.


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD) yılda iki kez yayın yapıyor. Uluslararası hakemli bir dergi olan AEÜİİBFD’nin yayım dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlendi. 2017 yılından bu yana alana ait çok sayıda bilimsel çalışmayı bir araya toplayan dergi, yayın hayatına hızla devam ediyor. Farklı dizinlerde de tarama yapılabilmesi için başvuruları yapılan dergi, ULAKBİM ve Dergipark dizinlerinde araştırmacılara fayda sağlıyor.


Hedef kitlesi sağlık alanındaki tüm sağlık çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; bağımsız, tarafsız, çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan bir dergi. Ulusal, süreli ve açık erişimli olarak yılda üç kez yayımlanan dergi, 2017 yılından bu yana akademik çalışmaları alana ulaştırıyor. Dergi, SOBIAD ve Türk Eğitim İndeksinde taranıyor.


Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün resmi yayın organı olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, hakemli ve akademik bir dergi. Aralık ve haziran aylarında yayımlanan dergi de her sayıda en fazla 20 makale yer alıyor. Yazı dilinin Türkçe ve İngilizce olduğu dergide, yayımlanacak olan makaleler alandaki editörler tarafından incelendikten sonra çalışmalar en az iki hakeme gönderiliyor. 2014 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren dergide yayımlanan tüm çalışmalar, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanıyor. 2020 yılı itibariyle mart, temmuz ve kasım aylarında olmak üçere üç kez hazırlanacak olan dergi, ULAKBİM, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ISAM ve DRJI dizinlerinde taranıyor.