Üniversitemiz Bölgesine ve Şehrine Öncü Olmaya Devam Ediyor

Üniversitemiz Bölgesine ve Şehrine Öncü Olmaya Devam Ediyor Tarih : 23.02.2018

Üniversite-sanayi ve üniversite-şehir bütünleşmesini sağlamak ve şehrin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü üniversitemizde, Alabalık Üretim Tesisleri bölgede öncü olarak diğer tesislerin kurulmasına alt yapı oluşturdu.

Kafes Sistemleri Hirfanlı Barajında İlk Olma Özelliğinde

Üniversitemiz Kaman Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Yavuzer’in yürütücülüğünde, Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü alt yapı projesi olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü desteği ile yapılan tesiste, 3 adet 12 metre çapında yüzer sistem ağ kafesler ile 6x6 metre çapında yüzer platform üzerinde bölge üzerinde model etkiye sahip üretim işletmesi kuruldu. Alabalık üretiminin bölge üzerindeki etkileri incelendiğinde Kırşehir Hirfanlı Barajı üzerine kurulumu yapılan kafes sistemleri söz konusu barajda ilk olma özelliğini taşıyor. Üniversite bünyesinde tesis yapılmasına bağlı olarak bölgedeki girişimciler ve başka bölgelerde üretime hali hazırda devam eden üreticiler, bölgeye hızla yatırım yapmaya başladı. Yatırım yapma aşamasında üniversitenin model oluşturduğu tesis üreticiler tarafından incelenerek üniversitenin yaptığı istatistiksel veriler (su sıcaklığı, derinlik, sudaki çözünmüş oksijen miktarı vb.) üreticiler ile paylaşıldı.Bölgesine Öncülük Eden Ahi Evran Üniversitesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırşehir Şubesinden alınan verilere göre üniversitemiz tesisinden sonra bölgede üretim yapmak için 20’nin üzerinde ve kapasiteleri 249ton/yıl ile 499 ton/yıl arasında değişen başvurular yapıldı. Başvurularla beraber bölgede kafes alabalık üretimi yoğun bir şekilde yapılmaya başlanarak bölge halkına da yeni iş sahaları açılmış oldu. Yapılan başvurular incelendiğinde bölgede yıllık 30 bin ton alabalık üretileceği öngörülüyor. Bu sonuç üniversitemiz bünyesinde yapılan model tesis kapasitesinin 1000 katına denk geliyor.

Alabalık Üretim Tesisinin kurulumu ile birlikte üniversitemiz tarafından yapılan bir model üretim bölgeye pozitif etki sağlarken aynı zamanda tesis yükseköğretim kurumları bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının kendi bölgelerine katabileceği pozitif değerlere örnek oluşturdu.

İlk Hasatlar Alındı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın verdiği talimatla 2017 yılının Ekim ayında Üniversitemiz Davulağıl Sosyal Tesislerinde kurulan 30ton/yıllık Alabalığı Üretim Tesisinden Aralık ayında ilk hasatlar alındı.

Tesis ile ilgili olarak açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yapılan bu çalışmayı önemsediklerini, Kırşehir’in balıkçılıkta zayıf olduğunu ama bu çalışmalarla balık üretiminin artmasını sağlayacaklarını söyledi. Üniversitemizin ürettiği bilgiyi halkla paylaşarak yeni iş sahaları oluşturduğunu bununla birlikte Kırşehir’in kalkınmasına destek vereceklerini belirten Rektör Karakaya, tesisin gelişiminin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.