Üniversitemiz Bünyesinde Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Üniversitemiz Bünyesinde Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu Tarih : 12.10.2016

Akademik birim sayısını gün geçtikçe artıran üniversitemiz bünyesinde Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Resmi Gazetenin 12 Ekim 2016 tarih ve 29855 sayılı yönetmeliğine göre kurulan merkezin amacı, üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri arasında, farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, proje geliştirme/yönetim hizmetleri, fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama ile şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri yer alıyor.