ÜNİVERSİTEMİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI


Haziran-Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik yayınlanacak olan akademik, uluslararası hakemli Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD) Aralık 2017’de yayın hayatına başladı. Hakem süreci, karşılıklı bilinmezlik ilkesi "çift-kör (double-blind)” sistemiyle işleyen, açık erişimli bir dergi olan AEÜİİBFD; iktisat, işletme, maliye, pazarlama, sosyal politika, sosyal hizmetler, çalışma ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, hukuk, davranış bilimleri, tarih, coğrafya, iletişim bilimleri, sosyoloji ve felsefe alanlarında üretilen Türkçe / İngilizce çalışmaları ve araştırmaları yayınlayarak Türkiye’de bu alandaki birikime katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca dergide, kitap eleştirilerine, karar çevirilerine ve ilgili alanlara yönelik vaka çalışmaları da yer alıyor. AEÜİİBFD’nin Aralık 2017 sayısı, beş araştırma makalesi, iki derleme makale ve iki kitap incelemesinden oluştu. AEÜİİBFD son sayısını incelemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/aeuiibfd/issue/33356

AEÜİİBFD resmi internet adresi için: iibfdergi.ahievran.edu.tr


29.12.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu