Üniversitemiz Projelerine Ulusal Ajanstan Tam Destek

Üniversitemiz Projelerine Ulusal Ajanstan Tam Destek Tarih : 10.10.2018

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından "Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar-KA203” kapsamında hazırlanan "EARLYCODE: Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding” isimli proje kabul edildi.

Eğitim fakültemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Erhan Güneş’in yürütücülüğünü yaptığı proje, Türkiye Ulusal Ajansından 259.706,00 € hibe alarak üniversitemiz tarafından hayata geçirilecek. Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 77 projeden desteklenecek 10 proje arasına girmeyi başaran projede Gazi Üniversitesi, Romanya, İtalya, İrlanda ve Letonya olmak üzere dört farklı ülke görev alacak.

Proje kapsamında okul öncesi eğitimde bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerilerinin kazandırılması, öğretmen adaylarına yönelik müfredat, öğretim materyalleri ve eğitim uygulaması geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması planlanıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, projelerin üniversitemizin uluslararasılaşmasında önemli bir adım olduğunu söyleyerek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bu tür projeler hazırlamaya devam edeceklerini kaydetti. Rektör Karakaya, üniversitemizin hayata geçirdiği projelerle hem ülkesine hem de iline bilimsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanda fayda sağladığını vurguladı.