ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜ PROF. DR. VATAN KARAKAYA ÖĞRETİM ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELEREK PİLOT ÜNİVERSİTE SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ


Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin vizyonunu paylaşmak ve akademisyenlerimizle fikir alışverişinde bulunmak üzere, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerimizle Yunus Emre Toplantı salonunda kahvaltı eşliğinde, bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Rektörümüz Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin 40 üniversite arasından 5 pilot üniversite arasına seçilerek, Yükseköğretimin yönünü değiştirecek olan yeni bir yükseköğretim anlayışını Türkiye’ye yayma gibi önemli bir misyon farklılaşması görevi üstelendiğinin altını çizerek, özellikle de öğretim üyelerimizin akademik gücünü buraya hasredip bu farklılaşmayı Türkiye’ye yayabilecek gücü göstermesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasına başladı.

 
 

Rektör Karakaya: "Farklılaşmanın temelinde öğretim üyesinin yeterlilikleri vardır. Bu yeterlilik çerçevesinde yönetim buraya ancak destek verebilir; işin değişimi, başlangıcı sizlere aittir.”

Rektör Karakaya, üniversitemizin misyon farklılaşmasının iki başlık altında toplandığının üzerinde durarak, bunlardan birincisinin Jeotermal, ikincisinin de Tarım olduğunu söyledi. Öğretim üyelerimizden; üniversitemizin istikbaline dönük, geleceğine katkı yapacak, misyon farklılaşmasını destekleyecek ve sadece bölgeyi değil ülkeyi ilgilendirecek ciddi projeler yapmasını beklediğini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, üretilen bilginin sadece sınıflarda bir bilgi olmaktan öteye geçip o bölgede bulunan halka da bir katma değer üreteceği fikrini taşıması gerektiğini söyledi.


Bizim değişmeyen ve bitmeyen en büyük projemiz "İnsan Yetiştirmek”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin iki görevi olduğunu belirterek, "Bunlardan birincisi bilgi üretmek, ikincisi de eğitim öğretime katkı yapmaktır” dedi. İnsan yetiştirme gayesini akademisyenler olarak içimizde barındırmamız gerektiğini vurgulayan Rektör Karakaya, değişimin bedeli olan bir iş olduğunu ve öğretim üyelerimizden büyük projeler beklediğini ifade etti.


  

Rektör Karakaya: "Üniversite bir istihdam yeri değildir. Bu bakışı tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Özlük hakkı dışında üniversite; ideallerin gerçekleşme zeminidir. Dolayısıyla yeterlilikleriniz ile bulunduğunuz yerde ancak sizler üretim yapabilirsiniz.”

Prof. Dr. Vatan Karakaya: "Üniversite hocası; ben bu işi bilirim, en iyisini yaparım hatta daha güzeli içinde çalışabilirim isyanını gösterebilen insandır. İlim adamının ufku kendine has olarak özgürdür. Bu özgürlüğün yansıması olarak iyi olduğunuzu tescil eden projelerinizle bize gelmelisiniz” diyerek akademisyenlere proje çağrısında bulundu.


Özellikle de kültür erozyonumuzu ve belirsizliğimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen sosyal bilimlerdeki bölümlerimizin, tarihi ve toplumu ilgilendiren projelerine ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamlayan Rektör Karakaya, öğretim üyelerimizin sorularını cevaplayarak onlarla bilgi alışverişinde bulundu.


Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleriyle fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.


 
14.11.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu