ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜ PROF. DR. VATAN KARAKAYA “PİLOT ÜNİVERSİTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”NA KATILDI


Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Pilot Üniversite Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında seçilen pilot üniversitelerin bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerin görüşülmesi amacıyla 18 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Başkanlığında gerçekleşti. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin pilot üniversite olması nedeniyle toplantıda bir sunum yaptı.


Sunumunda, üniversitemizin pilot seçilmesinde etken olan projelerin beş ana başlıkta toplandığını belirten Rektör Karakaya, bu projelere ilişkin bilgi vererek projelerin kalkınma sürecine katkılarından bahsetti. Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planında "Bölgesel kalkınmaya çok yönlü katkı sağlama ve toplumsal gelişime öncülük etme”nin temel bir politika olarak belirlendiğini söyleyen Rektör Karakaya,  üniversitemizin stratejik amaçlarında bölgesel ihtiyaçlar ve yerel kalkınma vurgusunun öne çıkarıldığını ifade etti. Yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde belirlenen alanlarda projeler yapıldığını ve bunların jeotermal, tarım ve hayvancılık gibi alanları kapsadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımı, bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin tanıtımı hedeflerimiz arasındadır.” dedi.


"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Pilot Üniversite Değerlendirme Toplantısı” sonunda pilot üniversitelerin geldikleri aşamalar değerlendirilerek 2017 yılı içerisinde desteklenebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


19.07.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu