ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRÜ PROF. DR. VATAN KARAKAYA TOPRAKSIZ TARIM SERASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU


Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ders uygulama ve araştırma projeleri için çalışma alanı olarak kullanılan topraksız tarım serası kuruldu. Tarım alanında önemli çalışmaların yapılmaya başlandığı Topraksız Tarım Serasında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya incelemelerde bulundu. 24 Mayıs 2017 tarihinde serada incelemeler yapan Rektör Karakaya’ya, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt eşlik etti.
Topraksız Tarım Serası hakkında Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak’tan bilgi alan Prof. Dr. Vatan Karakaya, serada yetiştirilen ürünleri inceledi. Şehrimizde tarımla ilgilenen kişilerin ve işletmelerin modern tarıma yönlendirilmeleri için fakültemiz öğretim elemanlarının danışmanlık hizmeti vermesi konusunda çalışmaların yapılacağını belirten Rektör Karakaya, modern tarım yöntemleri ile ilgili olarak üniversitemizin rehber olması gerektiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitesinde bu şekilde yürütülen çalışmaların kendisini mutlu ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite sorumluluğunu taşıyarak yapılan çalışmaların ve yaşanan gelişmelerin şehirle paylaşılmasının önemine değindi. Topraksız tarım serasındaki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Rektör Karakaya, emek veren herkese teşekkür ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.


Günümüz koşullarında tarımsal üretimde rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için birim alandan maksimum verimin alınmasının yanı sıra girdi maliyetlerinin de düşürülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak, topraksız tarım tekniklerinin buna imkan sağlamasından dolayı tüm dünyada hızla yaygınlaştığını söyledi. Küçük aile işletmesi yapısından, büyük modern işletme yapısına geçen tarım işletmelerinde teknolojinin daha yoğun kullanılmaya başlandığını ifade eden Başak, sektörün teknoloji kullanabilen, modern tarım tekniklerini uygulayabilen genç ve dinamik ziraat mühendislerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Sera hakkında açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak şu bilgileri verdi: "Kırşehir koşullarında topraksız tarım tekniğini kullanarak dekardan 50 ton domates alınabiliyor. Biz bu oranları 60 tonun üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Açık arazilerde veya toprakta yetiştiricilik yapılan seralarda böyle bir verim alınabilmesi mümkün değil. Kullanılan yetiştirme sistemi ile bitkiler su ve besin elementi stresi yaşamadan büyüdükleri için verim ve kaliteleri de yüksek olmaktadır. Ayrıca bu sistemler sağladığı su ve gübre tasarrufundan dolayı doğal kaynaklar ve çevrenin korunması üzerinde de etkili olmaktadır. Uygulama ve araştırma serasında farklı topraksız tarım tekniklerini uyguladıklarını anlatan Başak, katı ortam kültürleri ile su kültürlerini serada kullandıklarını söyledi. Farklı dikim ve farklı budama teknikleri, mikrobiyal gübreleme uygulamaları, su ve gübre tasarrufu sağlamak amacıyla su tutucu polimer uygulamaları gibi farklı konularda araştırmaların yapıldığını açıklayan Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak, amaçlarının daha verimli ve daha kaliteli üretimi sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.
Topraksız tarım işletmelerinin ülkemizde daha çok jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde yaygınlaştığını belirten Başak, Üniversitemizin tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilmesiyle bu konudaki çalışmaların daha fazla ivme kazandığını ifade etti. Jeotermal kaynakların kullanılmasıyla seralardaki en büyük girdi olan ısıtma maliyetinin de önemli düzeyde azaldığını söyleyen Başak, Kırşehir için jeotermal kaynakların modern seracılıkta kullanılmasının bölge tarımında katkı sağlayacağını belirtti. Başak, sözlerine şu şekilde devam etti: "Jeotermal kaynakların topraksız tarım tekniği ile bitkisel üretimde kullanılması seralarda aralıksız 12 aya kadar üretim yapabilmemize olanak sağlayacaktır. Ayrıca seracılığın bölgede istihdam üzerine sağlayacağı katkıda büyük olacaktır. Topraksız tarım seralarında bir dekar alan için en az bir işçinin çalışacağı düşünülürse, Kırşehir’de 100 dekarlık bir işletmenin kurulması en az 100 kişiye istihdam sağlanması anlamına gelmektedir. Özellikle bu sektörde kadınların çalıştırılıyor olması kadınların topluma ve ekonomiye katkı sağlaması açısından büyük önem arz ediyor.”
Öğrencilerin seranın kurulum aşamasından itibaren şu ana kadarki tüm safhalarda aktif görev aldığını belirten Başak, bu sayede öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalar ile daha kalıcı şekilde pekiştirdiklerini ve karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirme konusunda kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

Seralarda farklı tekniklerin de uygulandığını ve kendilerinin de bu sistemler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Hakan Başak, topraksız tarım seralarında üretilen ürünlerin toprakta yetişen ürünlere göre çok daha sağlıklı olduğuna değindi. Başak, "Daha az ilaç, daha az gübre, daha az su ile üretim yapıyoruz. Topraksız tarım işletmelerinin çoğu hiç ilaçlama yapmadan bir sezonu tamamlıyor. Organik üretim değil ama şu an piyasada yenecek en sağlıklı ürünler topraksız tarım seralarında üretiliyor.” dedi.
Topraksız tarımın seracılıkta yakın gelecekte bir tercih değil zorunluluk olacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Başak, sistemin gerisinde kalmadan özellikle üniversitelerin bu alana yoğunlaşarak yeni teknikler geliştirmesi gerektiğini belirterek, topraksız tarım konusuna ilgi duyan üreticiler ve müteşebbislerle her türlü bilgi paylaşımına ve işbirliğine açık olduklarını ifade etti.


25.05.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu