ÜNİVERSİTEMİZDE AHİLİK VE BâCIYâN-I RUM KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ


Ahilik Kültürünü devam ettirmeyi ve yaşatmayı amaç edinen üniversitemizin ev sahipliğindeve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı iş birliğinde 9 Mayıs 2018 tarihinde Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum Konferansı gerçekleştirildi. Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum Konferansına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, dekanlar, okul müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

 

Rektör Karakaya: "Ahilik Bir İnsan Modelidir. Asıl Olan Ahiliği Konuşmak Değil Yaşamaktır”

Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum Konferansının açılış konuşmasını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya yaptı. Rektör Karakaya konuşmasında, Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum’un özellikle üniversitemizin ismiyle yakından ilgili olduğunu ve bu konferans ile Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum hakkında uzman kişilerin engin bilgilerinden üniversite olarak yararlanacağımızı belirtti. "Ahiliği konuşmak değil aslolan yaşamaktır.” diyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite olarak Ahilik sempozyumunu 13. yüzyıla kadar değerlendirdiklerini belirterek bu yılki sempozyumda da 15. yüzyıla kadar Ahiliğin bilgi birikiminin elde edileceğini söyledi. Rektör Karakaya, sempozyumdan elde edilecek bilgileri sentezleyerek bir bilgi envanteri oluşturma misyonunu üniversite olarak üstleneceklerini ifade etti. Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: "Sempozyumda elde edilecek bilgileri belirli kurumlarla anlaşarak bu bilgi envanterinin İngilizce ve Arapça’ya çevrilmesini sağlayarak hem Orta Doğu, hem Afrika hem de Batıda yeni bir insan modeline vesile olacak şekilde bir bilgi birikimi ve bilgi dolaşımını sağlamak üzere bir misyonu üstlendik. Bunu gerçekleştirme amacımız da insanların duygu, düşünce ve içselleşmiş hallerden kuraklaşıp katılaştığı, sadece maddenin hakim olduğu bu dünyada, talep edilen yeni insan modelini yeniden ihya etmektir.” Geçmişteki Ahilik kültürünü tekrar yaşatmak için hiçbir engel olmadığını anlatan Rektör Karakaya, bunun için sadece bir irade ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Üniversite olarak "Ahilik Kültürü ve Medeniyeti” dersinin tüm bölümlerde zorunlu ders olarak okutulduğunu belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye’de bunu yapan tek devlet üniversitesinin de Ahi Evran Üniversitesi olduğunu vurguladı. Üniversitemizde gerçekleşen mezuniyet törenlerinde mezun olan öğrencilere Şed Kuşatmalarının yapıldığını söyleyen Rektör Karakaya, "Burada hangi mesleğe bağlı mezun veriyorsak o mesleğe yönelik Ahilik anlayışını hocalarımızla birlikte gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz.” dedi. Rektör Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: "Amacımız yetişmiş gençlik, yetişmiş insan. Temel idealimiz insani değerlere önem veren, toplumu ahlak ile şekillendirecek gençlik. Üniversitelerin temel çıktısı yetişmiş insandır. Gençlik bunu aldığı mesleki eğitimle de gösterecek.”Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum Konferansının verimli bir şekilde geçmesini temenni eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencilere konferansa konuşmacı olarak katılan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’ın engin bilgi birikimi ve tecrübelerinden yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. 

Prof. Dr. Refik Turan: "Ahilik Kişiye Ruh ve Karakter Kazandırır”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan söz aldı. Prof. Dr. Refik Turan konuşmasında, Türklerin İslamiyet’i kabulü ile Anadolu’ya yerleşme tarihini anlatarak dünya tarihinin gördüğü en büyük olgunun Anadolu’nun Türk yurduna dönüşmesi olduğunu kaydetti. Anadolu’da yaşamış Türk Devletlerinden ve özelliklerinden bahseden Başkan Turan, "Selçuklu Devleti sadece bir devlet, siyasi bir yapı ya da güçlü ordu değil topyekûn başarının ve medeniyetin adıdır.” dedi. Selçuklu Devletinin Anadolu topraklarına yerleşmesinin ardından birçok kurum ve teşkilat oluşturduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Refik Turan, dünya tarihinin gördüğü en önemli üç müessesenin "Ahilik Teşkilatı, Medreseler ve Tasavvuf Teşkilatı” olduğunu kaydetti. Ahilik teşkilatının özelliklerine konuşmasında yer veren Başkan Turan, Ahiliğin toplum ve milletine ruh ve karakter kazandırdığını anlattı. Ahilik Teşkilatının önemli kollarından birinin de Bâcıyân-ı Rum Teşkilatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Refik Turan, bu teşkilatın Anadolu Türkmen Kadınlardan oluştuğunu ve kadınların savaşa giden erkeklerin yerine tüm sosyal, ekonomik ve askeri hayatı üstlendiklerini anlattı. Kadınların da Ahilik teşkilatında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Başkan Turan, toplumumuzun çağın şartlarına göre Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum Teşkilatından alacağı çok kaynak olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Güray Kırpık: "Bir Milletin ve Toplumun Kalbi Kadınlardır”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın konuşmasının ardından Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık da bir sunum gerçekleştirdi. Güray sunumunda Bâcıyân-ı Rum Teşkilatının günümüze ulaşan belgelerini ve eserlerini anlattı. İnsanlık tarihi boyunca Anadolu Türkmen kadınlarının tarih sahnesinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Güray Kırpık, Aşık Paşazade’nin "Tarih-i Âli Osman” adlı eserinde Selçuklu ve Beylikler döneminde Türkmenler arasında dört sosyal zümreden birinin de Bâcıyân-ı Rum olduğunu kaydetti. "Bir milletin ve toplumun kalbi kadınlardır.” diyen Kırpık, Bâcıyân-ı Rum’un Ahiyân-ı Rum kadar teşkilatlı olduğunu vurguladı.Konferansın sonunda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’a katılımlarından dolayı çiçek ve hediye verildi.Konferansın ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı makamında ziyaret ederek üniversitemizin genel durumu hakkında bilgi aldılar. Ziyarete Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de eşlik etti.Üniversitemizin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Kalite Yönetim Sistem Belgesini almasından dolayı Rektör Karakaya’yı tebrik eden Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ahi Evran Üniversitesinin başarılı ve adından söz ettiren bir üniversite olduğunu söyledi.


Üniversitemizin proje ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahi Evran Üniversitesinin ilerleyen yıllarda bölgenin etkin ve önemli üniversitelerinden biri olacağını dile getirdi. Ziyaret sonunda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya günün anlamına ilişkin tablo hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ile Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’a teşekkür etti.


10.05.2018
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu