ÜNİVERSİTEMİZDE FATMA BACI KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU


Üniversitemizde, kadın sorunları ile ilgili her alanda yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve çalışmalar yapmak, toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki, politik konular ile çalışma hayatı ve sağlık konularında kadının statüsünü korumak ve geliştirmek amacıyla Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversitemizde merkezin kurulması ile birlikte, merkezin amaçları doğrultusunda kadın haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak ve kadının çağdaş toplumun bir bireyi olması gerektiği anlayışından hareketle, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek gibi birçok konuda çalışmalar yapılması planlanıyor.

22.04.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu