Üniversitemizde “Milletin Sesi Mehmet Akif” Başlıklı Panel Düzenlendi

Üniversitemizde “Milletin Sesi Mehmet Akif” Başlıklı Panel Düzenlendi Tarih : 13.03.2019

 

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Türkoloji Topluluğu tarafından "Milletin Sesi Mehmet Akif” isimli bir panel düzenlendi. 12 Mart 2019 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen panele Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Ahmet Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde Mehmet Akif Ersoy anıldı.

 Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Nadir İlhan, "İstiklal Marşından İstikbale Mesajlar” başlıklı bir konuşma yaparak istiklal ve istikbalimizin muhafazası için millî değerlere sahip çıkmanın öneminden bahsetti. Prof. Dr. Nadir İlhan; ‘Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı modern haçlı birliğinin Türk İslam varlığını Anadolu'dan silmek amacıyla saldırdığı ve milletimizin topyekûn kurtuluş mücadelesine girdiği bir zamanda milletin hissiyatına tercüman olarak İstiklal destanımızı yazıp ordumuza armağan ettiğini’ belirtti. İstiklal Marşının hangi şartlarda yazıldığını ve ne tür mesajlar içerdiği hakkında oldukça doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Nadir İlhan, konuşmalarını istiklal şairi Mehmet Akif’in; "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın...” sözleriyle tamamladı.


Panelde Prof. Dr. Nadir İlhan’ın konuşmalarının ardından Doç. Dr. Ahmet Doğan, "Mehmet Akif’in İdeal İnsan Tasavvuru” hakkında detaylı bilgiler verdi. Doç. Dr. Ahmet Doğan, ‘Melali anlamayan neslin aşina olamayacağı’ bir devrin insanı olan Mehmet Akif’in tasavvur ettiği ideal insanın, hurafelerden arındırılmış bir İslam ve sahih bir Müslüman modeli olarak "Asım’ın Nesli” şeklinde simgeleştirdiğini söyledi. Akif’in idealize ettiği Asım’ın neslinin aslında Müslüman Türk’ün ezeli rüyası olduğuna değinen Doç. Dr. Doğan, Akif’in bu nesilde aradığı vasıfları şiirlerinden hareketle dinleyicilerin dikkatlerine sundu.


Panelde son olarak Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş bir konuşma yaparak "Lirik Gerçekliğin Şairi Mehmet Akif Ersoy” konusuna değindi. Dr. Yiğitbaş, Merhum Mehmet Akif Ersoy’un dostlarına yakın olma adına sık sık ev değişikliği yaptığını anlatarak "Akif, hayatının birçok anında İslami meseleleri aydınlatma gayreti içerisindedir. İslami meseleleri aydınlığa kavuşturma yılları ise Akif’in sık sık ev değişimi yaptığı yıllardır. Akif, dostlarına yakın olma adına onlara yakın semt ve mahalleleri seçer, onlarla dostlarıyla ilmi-edebi-musiki özellikli sohbetlerde bulunur. Üstadın şiirlerinde görülen gerçekliğin birer lirik sahneler olduğuna dikkat çeken Dr. Yiğitbaş, bu gerçekliği yakın tarihte aramızdan ayrılan Ara Güler’in fotoğraflarıyla birlikte, bakışımlı ele aldı. Güler’in kareleri ile Mehmet Akif’in şiirleri arasında lirik anlamda koşutluk olduğunu belirtti.


Yoğun katılımın olduğu panel, Prof. Dr. Nadir İlhan’ın konuşmacılara ve konuşmaları sabırla dinleyenlere teşekkür etmesiyle sona erdi.