ÜNİVERSİTEMİZDE SINIF ÖĞRETMENLERİNE EĞİTSEL ROBOTİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ VERİLDİ


Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç tarafından yürütülen ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen proje kapsamında 2-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda ilköğretim sınıf öğretmenlerine yönelik olarak Temel Elektrik, Algoritma, Görsel Blok Programlama, Arduino ve Farklı Robotik Kitlerin İnşaası ve Programlamasına yönelik eğitimler verildi. Projeye Dr. Öğr. Üyesi Murat Işık, Dr. Öğr. Üyesi Didem Alsancak Sırakaya, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırakaya, Öğr. Gör. Havva Bozdayı eğitmen olarak katılırken Bilgisayar Öğretmenleri Fatih Yavuz ve Yasin Tursun ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencileri Ozan Duğan, Burak Kozan ve Mehmet Köprülü ise rehber olarak görev aldı.

Hedef kitlesini ilköğretim sınıf öğretmenlerinin oluşturduğu proje ile teknoloji çağının içine doğan 21. yüzyıl çocuklarını eğitme görevi üstlenen ve okul çağlarının ilk yıllarında onlara gereken bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan ilköğretim sınıf öğretmenlerini çağın teknolojik eğitim gereksinimleri konusunda bilgi ve beceri sahibi yapmak amaçlandı.


Gerçekleştirilen projede bir hafta boyunca süren eğitimler ile öğrencilerin ilk eğitim yıllarında onlara rehberlik edecek sınıf öğretmenlerine çağın eğitim anlayışı olan FeTeMM eğitim yaklaşımı ışığında eğitsel robotik kitler tanıtılarak müfredata yönelik FeTeMM uygulamaları ile öğretmenlerin bu kitleri derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda fikir sahibi olmaları sağlandı. Projede eğitsel robotik kitlerin çeşitleri, mekanik tasarımı, programlanması, algoritma oluşturma becerisi ve tüm bunları ilköğretim programlarında bulunan kazanımlarla ilişkilendirerek kendi eğitsel robotik materyallerini hazırlamaya yönelik atölyeler gerçekleştirildi.

Projenin son gününde katılımcı öğretmenler, bilimsel araştırma yöntemlerinden Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ve İşleyişi hakkında bilgi edindiler. Proje sonunda Tasarım Tabanlı Araştırma Yönteminin basamaklarını dikkate alarak bilimsel bir süreç eşliğinde müfredata yönelik bir robotik proje geliştiren öğretmenler projelerini diğer katılımcılarla paylaşıp fikir alışverişinde bulundular.


18.07.2018
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu