ÜNİVERSİTEMİZDE “TASARRUF TEDBİRLERİ, HARCAMA İŞLEMLERİ VE PERFORMANS PROGRAMI” İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI


 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde "Tasarruf Tedbirleri, Harcama İşlemleri ve Performans Programı” bilgilendirme toplantısı yapıldı. 08 Şubat 2017 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Rüştü Yeşil, Genel Sekreter Yardımcısı Ayberk Özeş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz, Şube Müdürü Kadir Erdemir ile birlikte tüm harcama birimleri görevlileri, satın alma ve maaş tahakkuk işlemlerini yürüten personel katıldı.

 

Toplantı, 2017 mali yılında üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin sınırlı olması nedeniyle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, harcama işlemlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülecek işlemlerde uygulama bütünlüğünün oluşturulabilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Rüştü Yeşil bir konuşma yaparak ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini ve bu zor dönemi atlatabilmek için üniversite olarak üzerimize düşen görevi hassasiyetle yapmamız gerektiğini belirtti. Harcamaların etkili ve verimli kullanılması yönünde Maliye Bakanlığının 25 Ocak 2017 tarihli "Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması” konulu yazısına değinen Yeşil, cari harcamaların yapılmasında birimlerin, gerekli tedbirleri almaları, harcamalarını bu yönde yapmaları ve israftan kaçınmaları gerektiğini vurguladı. 

Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil’in konuşmasının ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ayberk Özeş de bir konuşma yaptı ve üniversitenin ihtiyaçlarının giderilmesinde uygulanması gereken esaslara değindi. Özeş, akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarında, önceliklerin belirlenmesinin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkân tanınması gerektiğini ifade etti. İhtiyaçların daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amacıyla mal ve hizmet alımlarının, destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılacağını ifade eden Özeş, tasarruf tedbirlerinin üniversitemiz açısından önemine vurgu yaptı.

 

 

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz ise tasarruf bilincinin yerleşmesi ve performans programının amaçları hakkında kısa bilgiler verdi. Yılmaz,cari harcamaların kontrol altında tutulması ve harcamalarda tasarruf sağlanması için öngörülen tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması amacına yönelik "Harcama İşlemleri Genelgesinin” hazırlandığını belirtti. Özellikle harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluklarına değinen Yılmaz, üniversitemizde standartlara uygun sistemli, kaliteli ve mevzuata uygun iş ve eylemlerin yapılmasında 5018 sayılı kanunda belirtilen mali sorumluların sorumluluklarının gereklerini yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Bu gerekler yapıldığında üniversitenin kurumsallaşacağını ve ileriye dönük amaç ve hedeflere ulaşacağımızı söyleyen Yılmaz, 24.01.2017 tarih ve 64666044/37-447 sayılı genelgeyle yürürlüğe giren Harcama İşlemleri Genelgesi ile ilgili açıklamalara yer verdi. Yılmaz, Mali Yıl Başında Yapılması Gereken İşlemler, Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlilerinin Yapması Gerekenler, Ödenek Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar, Harcama Süreci ve Belgelendirmeye İlişkin İşlemler, Harcama Öncesi Ön Mali Kontrol Aşaması, Ön Mali Kontrolde Yapılacak İşlemler gibi konularda bilgiler aktardı.


Şube Müdürü Kadir Erdemir de, muhasebe sisteminin öneminden bahsederek bu sisteme dönük bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiği sürece idarenin muhasebe sisteminde sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

 

Toplantı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz’ın gerçekleştirme görevlilerinin sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

 

09.02.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu