ÜNİVERSİTEMİZDE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KURULUYOR


Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) kapsamında Üniversitemize Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) kurulması teklifi Üniversitemiz Senatosunun 15 Haziran 2016 tarihindeki oturumunda görüşülerek kabul edildi.


TTO, üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösteriyor. Ayrıca TTO’lar akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesini sağlıyor.


Teknoloji Transfer Ofisleri'nin temel amaçları genel olarak şunlardan oluşmaktadır: "Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlamak. Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek. Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak. Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak. Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik (spin ofis) market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmek.”

 

29.06.2016
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu