ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKÇENİN SES BAYRAKLARI KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ


Cumhurbaşkanlığımız himayesinde 2017 yılının "Türk Dili Yılı” ilan edilmesinden dolayı Üniversitemiz Türkoloji Topluluğu tarafından "Türkçenin Ses Bayrakları” konulu konferans düzenlendi. 14 Aralık 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan katılırken öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.


Konferansta Prof. Dr. Nadir İlhan, Türk Dili ve Edebiyatı tarihinde Türkçe’ye katkısı olan bilim insanları, yazarlar ve önderlerden bahsetti. İlk olarak dilin tanımını yapan İlhan, dilin düşüncenin zihinsel tasarımlarla sese dönüşmüş hali olduğunu söyledi. İstiklal Marşımızın, milli ve fiziki bayrağımızın sese dönüşmüş hali olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nadir İlhan, dilin milletle ilişkisi üzerinde durdu. İnsana özgü olan dilin milli bir vasıta olduğunu da ifade eden İlhan, dilin milli kimliği oluşturan, koruyan ve kollayan bir unsur olduğunu vurguladı. Günlük alanda kullanılan dil ve bilim ile sanat ve edebiyatta kullanılan dillerin yapısının farklı olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Nadir İlhan, dilin insanlığın ortak anlaşma aracı olduğunu belirtti. Konferansta dilin oluşum tarihine de kısaca değinen İlhan, "Dil olmadan millet, millet olmadan dil olmaz. Birbirini tamamlayan et ve tırnak gibi iki unsurdur.” dedi.


Tarihimizde Türkçe’ye katkı yapmış ve Türkçe’nin Ses Bayrakları olarak nitelendirdiği tarihi şahsiyetler ve onların eserlerine de değinen Prof. Dr. Nadir İlhan, bu eserlerden ilkini Orhun Anıtlarının oluşturduğunu söyledi. Orhun Anıtlarının Kül Tigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan adına dikildiğini ve Türkçe’ye önemli katkıları olduğunu belirten İlhan, bu anıtların Türkçe’nin en önemli ses bayraklarından ilki olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nadir İlhan sırasıyla Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugati-t Türk’ü, Karamanoğlu Mehmet Bey’in döneminde "Türkçe Konuşulup Türkçe Yazılacak” fermanı, Ali Şir Nevai’nin Muhakemetü’l-Lugateyn eseri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Türk Dil Kurumu ile Türkçe’ye önemli katkılar sağladıklarını belirterek millet olarak bizimde Türkçemize bu özeni göstermeye devam etmemiz gerektiğini söyledi.

 

Konferans sonunda Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Akbulut tarafından Prof. Dr. Nadir İlhan’a çiçek verildi.


15.12.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu