Üniversitemizde Uluslararası Eğiticilerin Eğitimi Semineri Verildi

Üniversitemizde Uluslararası Eğiticilerin Eğitimi Semineri Verildi Tarih : 22.10.2018

İş birliklerini günden güne artırarak uluslararasılaşma adımları atan üniversitemizde, Eğitim Fakültesi ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü ortaklığında Eğiticilerin Eğitimi Semineri düzenlendi. Seminer kapsamında üniversitemizin Erasmus+ KA107 ve Mevlana Değişim Programı ortaklarından Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi ve Taras Shevchenko Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 9 kişilik bir heyet bir hafta boyunca üniversitemizde eğitim gördü.

Üniversitemizin uluslararası alanda başarısını kanıtlayan marka üniversitelerden biri olması nedeniyle etkinlik kapsamında katılımcılar, Eğitim Fakültesinde eğitimi verilen önemli konularda çeşitli dersler aldılar. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel’in açılış dersini verdiği seminer programında katılımcıların, "Ahi Evran ve Ahilik” üzerine geniş bir bilgi almasının ardından Doç. Dr. Mustafa Erdem "Türk Eğitim Sistemine Giriş”, Doç. Dr. Menderes Ünal "Program Geliştirme”, Dr. Öğr. Üyesi Salih Şimşek "Geniş Ölçekli Testler ve Sınıf İçi Değerlendirme Uygulamaları”, Prof. Dr. Refik Balay "Öğretmen Adanmışlığı ve Örgütsel Bağlılık”, Doç. Dr. Hüseyin Şimşek "Öğretmen Yetiştirmede Yeni Anlayış: Yeterlilik Temelli Eğitim”, Prof. Dr. Nuri Baloğlu "Dağıtımcı Liderlik”, Prof. Dr. Cemalettin İpek "Örgüt Kültürü”, Dr. Öğr. Üyesi Davut Aydın ise "Meslek/Kariyer Danışmanlığı ve Terapotik İletişim” derslerini verdiler.


Katılımcılardan, Ulusal Havacılık Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Oksana Shostak, üniversitemizde aldıkları eğitimin kendi kariyer gelişimleri ve üniversiteleri adına büyük önem taşıdığını; Türkiye’nin yükseköğrenim tecrübesinden Ukrayna’daki üniversitelerin önemli derecede faydalanacağını ifade etti.

Seminer kapsamında üniversitemizde yer alan heyet, seminer sonunda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ziyaret ederek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde bulunmaktan ve aldıkları eğitimden dolayı teşekkür ettiler. Üniversitemizin gelişim, yenilik ve değişim adına yapılan projelerde mutlu olduğunu dile getiren Rektör Karakaya, bu tarz seminerlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.