ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ VERİLDİ


Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından Hizmet İçi Eğitim kapsamında akademik ve idari personele Halkla İlişkiler Eğitimi verildi. 4 Ekim 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimi Öğr. Gör. Esin Ece Özdemir verirken eğitime üniversitemiz akademik ve idari personeli yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde, iletişim kavramı ve özellikleri üzerinde duran Öğr. Gör.  Esin Ece Özdemir, en çok kullanılan iletişim yönteminin kişiler arası iletişim olduğunu vurguladı. İletişimi etkileyen yönlere de vurgu yapan Özdemir, gürültü, kişinin psikolojik durumu ve çevresel faktörlerin iletişimi etkileyen olumsuz yönler olduğunu belirtti.
Konuşmasında halkla ilişkiler konusuna ağırlık veren Öğr. Gör. Esin Ece Özdemir, halkla ilişkilerin kuruluşun hedef kitle ile ilişkilerini içeren bir kavram olduğunu söyledi. Halkla ilişkiler sürecinin aşamalarını bilgi toplama, planlama, uygulama, değerlendirme olarak açıklayan Özdemir, kurum içi ilişkilere de konuşmasında yer verdi. Özdemir bu açıdan önemli olan unsuru kurumda çalışan tüm personelin kuruluşun amaçlarını iyi bilmesi ve çalışmaların işbirliği içinde yürütülmesi olarak ifade etti.

Eğitim personelin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.
03.10.2017
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu