ÜNİVERSİTEMİZİN ‘KALİTE ÇALIŞMALARI’ BİLİMSEL YAYINA KONU OLDU


Kalitesi tescil edilmiş, Türkiye’ye örnek ve öncü bir üniversite olan Ahi Evran Üniversitesi’nin kalite çalışmaları bilimsel bir yayına konu oldu. Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk İslim ve Dr. Öğretim Üyesi Nilay Öztürk tarafından kaleme alınan ‘’Yükseköğretimde Kalite Arayışında Bir Gösterge Olarak Öğrenci Memnuniyeti: Bir Ölçek Geliştirme Çabası’’ adlı makale Trakya Eğitim Dergisi’nin 2019 Eylül sayısında yayınlandı. Yükseköğrenim kurumlarının öğrencilerin memnuniyetini ölçerek güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmesinden ve hizmet kalitesi artırılabilmesi için önemli veriler elde edebilmesinden bahseden ve iki bin seksen üç öğrenciyle gerçekleştirilen makalenin bilimsel bir dergide yer alması, kalite çalışmalarında kullandığımız öğrenci memnuniyet ölçeğine bilimsel bir kimlik kazandırmıştır.


01.10.2019
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu