YEM VE KIRMIZI ET SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ


Üniversitemiz ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu” 30 Mart 2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleşti. Sempozyuma TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

 

Sempozyum öncesi TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı makamında ziyaret ettiler. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Pilot Üniversite Projeleri ile Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu değerlendirildi.

 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karakaya, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’a teşekkür etti.
Prof. Dr. Kazım Şahin: "Gıda Konusunda Ülkemizin Dışa Bağımlı Olmaması Gerekir”

Ziyaretin ardından Yem ve Kırmızı Et Sempozyumuna geçildi. Yem ve Kırmızı Et Sempozyumunun açılış konuşmasını TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin yaptı. Şahin konuşmasında, kırmızı etin içerisinde çeşitli vitaminlerin bulunduğunu ve insan beslenmesi için önemli protein kaynağı olduğunu ifade etti. Kırmızı et ile ilgili sağlık alanında birçok çalışma yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Kazım Şahin, genel olarak kırmızı etin zihinsel gelişmeye katkı sağladığını ve sinir hücrelerinin büyümesinde ve tamirinde önemli rolleri olduğunu kaydetti. Ülkelerin yıllık kırmızı et tüketme oranlarını anlatan Şahin, ülkemizde bu oranın yıllık 25.5 kilogram olduğunu dile getirdi. Şahin konuşmasına şöyle devam etti: "Gıda konusunda ülkemizin dışa bağımlı olmaması gerekir. Bu bağlamda, ülkemizde başta araştırma merkezleri ve pilot üniversiteler olmak üzere tüm üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Özellikle bölge şartları göz önüne alınarak gelişmekte olan bazı üniversitelerimizin temel hedefi, yem alanında dünyada tanınır bir üniversite olmalıdır. Ülke hayvancılığının gelişmesi için bilimsel çalışmaların artırılması ve bunların sektöre aktarılması gerekmektedir. Özellikle hayvancılık çalışmaları için araştırma fonlarının daha da artırılmasının gerektiği kanısındayım.” Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Kazım Şahin, sempozyumun ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.
Rektör Karakaya: "Yerli Irklardan Oluşan Bir Hayvancılık Merkezi Kurulmalı”

TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin’in konuşmasının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya söz alarak bir konuşma yaptı. Rektör Karakaya konuşmasında, Türkiye’nin seçkin bilim insanlarının bulunduğu Türkiye Bilimler Akademisinin bilgi ve birikimlerinden faydalanarak 2016 yılı içinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 41 üniversite arasından 5 pilot üniversite içine seçildiğimiz Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Projesine katkı sağlamak amacında olduğumuzu söyledi. Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite seçilmesi ile başlayan süreçte eyleme dönüşecek 7 projenin bulunduğunu ve bunlardan 6’sının sahada eylem içerisinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vatan Karakaya; Yem, Kaba Yem, Ceviz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT), Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) ve Organize Sera Bölgesi olmak üzere pilot projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi. Rektör Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: "Bu projelerle birlikte iki amacı gerçekleştirmek için çalışma yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz şehrin değerlerini alarak bilimsel verilerle işleyip bölgeye katkı yapmasını sağlamak. Diğeri ise eğitim-öğretim süreçlerini ihtisaslaşma ile derinleştirerek ortaya marka çıkarmak. Pilot üniversite fikrinin temel amacı sayısı 185’e yükselmiş olan üniversiteleri benzeşik olmaktan kurtararak kendine özgü, bölgeye özgü değerler üretmesini sağlamasıdır. Biz de Ahi Evran Üniversitesi olarak bu projeyi üstlenmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bu projenin mutlaka başarılı olmasını istiyoruz.” Bu projeleri gerçekleştirerek bölgesel kalkınmaya öncelik verdiklerini ve şehirle bütünleşmek zorunda olduklarını ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, hayata geçirecekleri eylem planlarının muhataplarının ilimizdeki sektörler olacağını kaydetti. İlimizin büyükbaş hayvancılıkta önemli bir yeri olduğunu belirten Rektör Karakaya, bölgede kaba yem çeşitliliğini sağlayarak yerli ırklardan oluşan bir hayvancılık merkezi kurulabileceğini anlattı. Tarım ve gıda sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulmak ve kendi kendine yeten bir ülke olmak için bu alanda çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyleyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, pilot üniversite projesi olan yem ve kaba yem projelerinin bu amaca hizmet ettiğini ve Ahi Evran Üniversitesi olarak tüm birimlerin yoğun tempoda çalıştıklarını anlattı. Rektör Karakaya konuşmasında şunlara yer verdi: "Şu anda projelerimiz 2017 yılı ödeneği ile birlikte eyleme başladı. 2018 yılı ödenekleri ile de yeni eylem planlarımızı harekete geçireceğiz. Bugünkü bu sempozyumdan elde edeceğimiz bilgi ve birikim özellikle kaba yem, kaba yemin katkı yapacağı kırmızı et ve hayvancılık sektörünü desteklemek üzere bize yol gösterici olacak. Biz istiyoruz ki Türkiye’nin değerlerinden faydalanarak bu değerleri bulunduğumuz şehirde bölgesel kalkınmaya dönüştürelim. Yine oradan elde edilecek bilgi ve birikimlerle ‘Üniversitemiz hangi alanlarda ihtisaslaşacak, hangi alanlarda öne çıkıp Türkiye’ye önderlik yapacak?’ bunu belirleyeceğiz.”.

Konuşmasının sonunda Yem ve Kırmızı Et Sempozyumuna katkı sağlayan herkese teşekkür eden Rektör Karakaya, sempozyumun üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: "Ülkemizde Tarım ve Hayvancılık Desteklenmeli”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın konuşmasının ardından TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar söz alarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Acar, ortaklıkları ve sıcak ev sahipliğinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile üniversite personeline teşekkür etti. Türkiye’nin geçmiş yıllarda kendi kendine yeten bir ülke konumundayken artık ithal eden durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, kırsal kesimlerin boşalması ile bu tehlikenin daha da arttığını söyledi. Son günlerde artan et fiyatlarına değinen Acar, ülkemizde hayvancılık ve tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin geleceği bakımından sağlıklı nesillerin yetişmesi için tarım ve gıda sektörünün önemini anlatan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Yem ve Kırmızı Et Sempozyumunun bu konuda önemli bir aşama olduğunu ve buradan çıkan sonuçların ülkemizin faydasına olacağına inandığını söyledi.
Yem ve Kırmızı Et Sempozyumunun açılış konuşmasının ardından plaket töreni gerçekleşti. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tarafından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya, TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin’e ve Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Başak’a sempozyuma vermiş oldukları desteklerden dolayı plaket verildi. Yem ve Kırmızı Et Sempozyumuna ev sahipliği yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karakaya, Ahi Evran Üniversitesi olarak bilimsel çalışmalara her zaman destek vereceklerini belirterek günün anısına Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’a hediye takdim etti.

Plaket töreninin ardından Yem ve Kırmızı Et Sempozyumunun birinci oturumuna geçildi. Birinci oturum başkanlığını TÜBA Asli Üyesi ve Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin ile Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt’un yaptığı oturumda Prof. Dr. Ali Aydın "Dünyada ve Ülkemizde Kırmızı Et Üretimi ve Tüketimi” konusuna, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yücesan " Kırmızı Et Üretiminde Temek Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Sektörel Bakış” konusuna ve Dr. Öğr. Üyesi Tamer Yavuz "Ahi Evran Üniversitesi Kaba Yem Pilot Üniversite Projesi Tanıtımı” konusuna değindi.


Sempozyumun ikinci oturumunda başkanlığı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu ile Prof. Dr. Ufuk Karadavut yaparken T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanı Kayahan Kayhan "Yem Mevzuatı ve Kontrolü” konusuna, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Bülent Akçay "Yem Üretimi ve Destekler” konusuna, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Dr. Ülkü Karakaş "Yem Endüstrisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Sektörel Bakış” konusuna ve Prof. Dr. Ahmet Şahin de "Besicilikte Beslenme Hataları” konusuna değindi.

Sempozyumun üçüncü oturumunda başkanlığı Prof. Dr. Hasan Yetim ile Prof. Dr. Ahmet Şahin yaptı. Üçüncü oturumda Prof. Dr. Engin Sakarya "Türkiye’de Kırmızı Et Piyasasını Düzenleme Çalışmaları ve Kalite-Fiyat İlişkisinin Pazara Etkisi” konusunu, Prof. Dr. Fahri Yavuz "Kırmızı Et Üretimine Ekonomik Bakış” konusunu, Doç. Dr. Aziz Şahin "Kasaplık Hayvan Materyali Sorunu” konusunu, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz "Et ve Et Ürünleri Mevzuatı ve Denetimi” konusunu anlattı.


Sempozyumun son oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil yaparken oturumda Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu "Beslenmede Kırmız Etin Yeri” konusunu, Prof. Dr. Betül Çiçek "Kırmızı Et ve İnsan Sağlığı” konusunu, Prof. Dr. Fatih Gültekin "Et Ürünleri ve Gıda Katkı Maddeleri” konulu sunumlarını aktardı.

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu oturum başkanlarının genel değerlendirmesinin ardından sona erdi.

30.03.2018
TANITIM FİLMİ
Hava Durumu