Prof. Dr. Refik  Balay

15 TEMMUZ’UN MANASI: LÂ GALİBE İLLALLAH
07.07.2017

Prof. Dr. Refik Balay / Tüm Makaleleri

Hayat nedir?

Yaşamak ne?

Yemek mi içmek mi?

Doğmak mı ölmek mi?

Ayrılmak mı kavuşmak mı?

Solgun bir çiçeğe ram olmak ne?

Kokusuz bir gülü koklamak da nedir?

Bir gül bahçesine girmedikten sonra

Dünya bir gündür

Gün doğarken Adem’le, kuşluk vaktinde Nuh’la, gün ortasında İbrahim’le, asr’ı evvelde Musa ile, asr’ı sânide İsa ile, gün batarken Muhammed Nebiyle birlikte olanlar rahmet oldu, sağnak sağnak yağdı o gece.

Ebubekir’in sadakatine, Ömer’in adaletine, Osman’ın hayâsına, Ali’nin ilmine, Hamza’nın cesaretine talip olanlar İsmail oldu, yardan, serden geçti o gece.

Minberde hitabın, kürsüde sözün, sınıfta öğretmenliğin, cihat meydanlarında pehlivanlığın, ilim mekânlarında âlimliğin, üniversitede akademisyenliğin, savaşta kahramanlığın hakkını verenler sadakat oldu, vatan toprağına yağdı o gece.

Aşağılaşmadan, bayağılaşmadan, çamurlaşmadan yaşayanlar, ırkçılıktan, mezhepçilikten, meşrepçilikten uzak duranlar, bölmeye karşı bütünleyenler, parçalamaya karşı birleştirenler, tevhit sancağını en yükseğe taşımaya yemin edenler Ebabil oldu, Ashab-ı Fil’i biçti o gece.

Yüzünde yüzün, sözünde sözün, bedeninde iffetin, ruhunda izzetin vakarını taşıyanlar, satırdan değil sadırdan konuşanlar, bir eliyle milletin, diğer eliyle ümmetin elinden tutanlar, adımları Ankara, İstanbul’da, kalpleri Mekke’de, Medine’de, Kudus’te, Halep’te, Saraybosna’da, Musul’da, Buhara’da, Taşkent’te atanlar, "mukaddes yüke hamal olanlar”, gündüzleri âbid, geceleri zahit olanlar, seher vaktinde secdeye varanlar sela oldu, karanlığı deldi o gece.

Gönül’e hasret yazanlar, hasrete vuslat biçenler, vuslata sabır dizenler, "En Sevgiliye” meftun olanlar, Mushaf’ı gözyaşlarıyla ıslatanlar, Allah’ın ayetleriyle dirilenler, vahyin ikliminde gönül demleyenler, Allah yolunda feda olanlar, kalbinden dağlananlar, büyük kavgaların ortasında kalanlar, seher gözyaşlarından nehirler akıtanlar, bir diriliş, bir uyanış seferine çıkanlar, "dünya beşten büyük” diyenler "Salahaddin-i Tayyubi” oldu, Haçlı Planını bozdu o gece.

Kendisiyle barışanlar, özüyle buluşanlar, şeytan avanesiyle savaşanlar, kötülüğü imha edenler, iyiliği inşa edenler, insanı yaşatanlar, devleti kurtaranlar sırat-ı müstakim üzere yol yürüyenler rüzgar oldu, baharları müjdeledi o gece.

Ölümü öldürenler, korkuyu korkutanlar, Allah’ın boyasıyla boyananlar, bir hilal uğruna toprağa düşenler, evlerde özlenenler, cennette beklenenler, adam gibi yaşayanlar, adam gibi ölenler Ömer Halis Demir oldu, şehadete kanat çırptı o gece.

Hayatını imanına, imanını zamanına, zamanını eylemine, eylemini söylemine, söylemini kimliğine, kimliğini şahsiyetine, şahsiyetini vahyin rehberliğine teslim edenler Hızır oldu, milletin imdadına koştu o gece.

Dünya bir gündür

Sabah ezanıyla uyananlar, akşam ezanıyla gidiyor

Yemyeşil bahçeler çöle dönüyor

Yüksekte yer tutanlar engin düşüyor

Dostum diye sarıldığın düşman çıkıyor

Çoğu az görenler yokla gidiyor

Varlığın içinde varlık eriyor

O halde hayat nedir?

"Hayat; iman ve cihad alnımızın yazısı”

Ezelden ebede akan bir çağrı

İlk düşen yola sensin

Son düşen yola sensin

15 Temmuz Kader Gecesinde

Lâ Galibe İllallah diyen gelsin.

TANITIM FİLMİ
Hava Durumu