Prof. Dr. Ergin Kariptaş

NEDEN İNOVASYON ÖNEMLİ?
11.04.2016

Prof. Dr. Ergin Kariptaş / Tüm Makaleleri

Gelişmiş ülkelerde yıllar öncesinde kullanılan "İnovasyon” kavramı artık ülkemizde de çok sık kullanılmakta olup birçok kurumun vazgeçilmezi olmuştur. Bu kelimenin bu kadar sık olarak gündeme gelmesinin çok önemli nedenleri vardır. Üretimde büyük yeri olan endüstriyel kurumlar ve bilhassa üniversitelerin bu kavramı son yıllarda gündemlerinde tutuyor olmaları bu konunun ülke gelişiminde ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi sayılmaktadır. Bundan dolayı inovasyon kavramı ve öneminin toplumun her katmanına anlatılması bu kavram etrafında bir bilinçlendirilme yapılması gerekmektedir.

"İnovasyon nedir?” sorusunun en kısa ve anlaşılır cevabı, "Bilginin, ekonomik ve toplumsal katma değere dönüştürülmesidir.” şeklinde verilebilir. Benzer bir ifade olarak "Bilim ve teknoloji etkinliğinde bir fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından yarara dönüşmesidir; pazarlanabilir, somut bir çıktı haline gelmesidir.” halinde de tanımlanmaktadır. Anlaşıldığı üzere bir ürün ya da hizmet metodunun geliştirilmesi tamamen inovasyonla ilgilidir. İnovasyon sürekliliği olan ve kendini güncelleyen bir faaliyettir. Çok değişik açılardan irdelenen bu kavram, hem bir süreci (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yenilik) ifade eder. Bir fikrin pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete dönüştürülmesi elbette bir süreci ve zaman periyodunu gerektirir. Asla bu kavram basit ve anlamlı bir yenilenmeden ibaret değildir. Özetlenecek olursa yeni bir bilginin ya da yeniliğin inovasyon olarak değerlendirilmesi için ortaya pazarlanabilir, geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmet çıkmak zorundadır. Ortaya çıkarılan yenilik pazarlanabilir nitelikte değilse orada inovasyondan söz etmek doğru değildir.

Bilimsel ve teknolojik değişimlerin çok yoğun olduğu bir çağı yaşamaktayız. Kullanılır teknolojinin geçerlilik ömrü en fazla 5-6 yıl olmakta sonrası ise bilgi çöplüğü haline gelmiş bir dünyadan başka bir şey değildir. İnsanoğlunun başını döndüren bu yoğun bilgi akışı ortamında önemli olan şey bilgiyi faydalı bir hale dönüştürmektir veya bunun için en uygun ve en verimli vasatı oluşturmaktır. Mesela altı yıl önceki teknolojiyle günümüz teknolojisi kıyaslandığında, en yeni teknolojinin çok daha modern ve gelişmiş, daha pratik, daha hızlı, daha kaliteli ve daha ucuz bir şekilde piyasaya sürüldüğü gözlenir. İşte rekabet gücünün zayıfladığı ve ayakta kalmanın güçleştiği bu ortamda mevcut teknolojiyi yenileme yoluna gitmekten başka çare kalmamıştır. Bu durumda inovasyon gerçeği ile karşılaşırız. Bunu başarabilme yani bilim ve teknoloji etkinliğinde eylem ve sonuç bakımından yarara dönüştürebilme inovasyonun yapıldığını gösterir.

İnovasyon fikirle başlar, bunun için bu alanlarda mümkün olduğunca çok fikir üretilmesini sağlamak her tür fikri dinlemek ve değerlendirmek gerekir. Başta eğitim kurumlarımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımızdan özel sektöre kadar her kesim ve her birim inovasyonlarını yapmak zorundadır. Günümüzde özel sektör inovasyon konusunda daha fazla çalışarak ülkemize daha iyi hizmet verme gayretinde kamudan bir adım önde görülmektedir. Buna karşın kamunun da özel sektörle yarışır noktada inovasyonu daha iyi yapma gayretindeki çalışmaları da mevcuttur. Bunlardan "e-devlet” ve "UYAP” projeleri çok kayda değerdir.

İnovasyon anlayışına sahip Ahi Evran Üniversitesi, "Yenilikçi Üniversite” olma yolundaki parolasına; Kalite, Stratejik Plan ve e-kampüs çalışmalarıyla toplumun (öğrenci, akademisyen, idari personel) daha iyi noktaya taşınması ve hizmetin topluma daha iyi ulaştırılması yolunda büyük katkılar vermeye başlamıştır. Bu hususta üniversitemiz başta girişimcilik konusu olmak üzere, inovasyon, yeni fikir üretme ve var olanı değiştirip geliştirerek değer oluşturma konularında vizyon genişletme potansiyeline sahiptir. Bu bilinç, stratejik planlarımızı ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizi yakalayabilmemizde önemli rol oynayacaktır.

TANITIM FİLMİ
Hava Durumu